LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 16 augusti 2023

LOK-stöd kan sökas av idrottsföreningar som bedriver ledarledd verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. För funktionsnedsatta finns ingen övre åldergräns för stödet. Ansökan görs två gånger per år i IdrottOnline.

Förkortningen LOK står för lokalt aktivitetsstöd. Det är ett statligt stöd som hanteras av Riksidrottsförbundet (RF) och är till för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Nya LOK-stödsregler från 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 införs nya LOK-stödsregler. Förändringarna i LOK-stödet möjliggör för kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen. Läs mer här

Ansökan om LOK-stöd görs i IdrottOnline

För att ansöka måste föreningen vara ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet. Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. Det är föreningens ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare som kan skicka in ansökan. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig). Du hittar manualer och instruktionsfilmer på IdrottOnlines servicecenter.

Digital närvaroregistrering krävs för att få stöd

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Här kan du läsa mer om vilka externa system som i dag har möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

Läs mer om digital närvaroregistrering.

Ansökningsdatum

Ansökan för våren görs senast 25 augusti
Ansökan för hösten görs senast 25 februari

Var noga med att skicka in ansökningen i tid. Om ansökningen kommer in för sent görs ett avdrag, alternativt avslås ansökan helt.

Allt om LOK-stödet på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webb finns all information som du behöver om LOK-stödet samlad. Du hittar LOK-stödsregler, mer information om ansökningsförfarandet, statistik och telefonnummer till LOK-stödssupporten.

Till rf.se

Kommunalt LOK-stöd

Utöver det statliga LOK-stödet finns det i vissa kommuner möjlighet att ansöka om kommunalt LOK-stöd. Reglerna avviker ibland från det statliga LOK-stödets, bland annat när det gäller ålder, ansökningstid och ansökningsförfarande. Kontakta din kommun för mer information.

Utbildning i IdrottOnline

RF-SISU J-H arrangerar utbildningar i IdrottOnlines olika delar och LOK-stödshanteringen. Kontakta din idrottskonsulent för information. Du kan också söka i listan över aktuella utbildningar om vi har något på gång.

Sidan publicerades: 14 oktober 2022

Så funkar digital närvaroregistrering

Från 1 juli 2020 är det obligatoriskt för idrottsföreningar att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter digitalt.

Nya LOK appen

Nu finns den nya LOK-appen att ladda ner på AppStore och Google Play.