Andra finansieringsmöjligheter

Sidan uppdaterades: 13 december 2023

Folkspel

Folkspel kan vara ett sätt att öka intäkterna till föreningen

Med Folkspel har din förening många möjligheter att tjäna pengar, välj bland dessa fyra produkter:

BingoLotto, Sverigelotten och BingoLottos Julkalender. Det är upp till varje förening att själva bestämma vilka produkter ni vill sälja. I Målkalkylatorn nedan kan ni själva se hur mycket pengar ni kan tjäna genom att titta i vår vinstkalkylator.

Mer om Folkspels föreningsprodukter

Svenska Spel

Gräsroten påverkar idrottens framtid

Vi vill ge fler ungdomar bättre möjligheter att delta och utvecklas inom sin idrott. Med sponsringsinitiativet Gräsroten bidrar Svenska Spel varje år med 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten och föreningslivet i Sverige. Det är våra kunder som bestämmer till vilka föreningar pengarna ska gå.

Mer om Gräsroten


Fonder och stipendier externa

Prins Carl Gustafs stiftelse
Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål”.

Gustaf Adolf fonden
Bidrag lämnas till projekt inom kategorierna Idrott & Hälsa, Utbildning & Lärande samt Social, hjälpande verksamhet.

Mats Paulsson stiftelserna
Med utgångspunkt från ett brett samhällsengagemang och intresse för människors väl, är syftet med stiftelserna att rikta stöd till allmännyttiga initiativ och att bidra till utveckling och förändring.

Ulf Lundahls Minnesfond
Avslutningsvis kommer nedan lite fonder och stipendier som är öppna för ansökningar om ni går i tankar kring utveckling i era framtidsplaner.

Benny Frengens stiftelse
De tar emot ansökningar gällande idrottsligt ändamål inom Örebro och/eller Jämtlands län samt till patientnära klinisk forskning inom cancervården i Sverige.

Sparbanksstiftelsen
I syfte att stödja den regionala utvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Jämtlands län ge ekonomiska bidrag till olika verksamheter i jämtlands län.

SBF Svensk bidragsförmedling
Tips på fonder att söka bidrag från.

Arvsfonden
De arbetar särskilt för att få in ansökningar och för att sprida kunskap och erfarenheter från projekt på bland annat dessa områden:
Stärka barnets rättigheter, Öka delaktighet och stärka demokratin, Förebygga våld, mobbning och trakasserier, Främja ett stärkt föräldraskap
Främja psykisk och fysisk hälsa, Ökad delaktighet i kulturlivet, Stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering, Ökad jämställdhet och jämlikhet, Ökad delaktighet och tillgänglighet för äldre personer med funktionsnedsättningar, Stärka inflytandet för barn och unga.

Arvsfonden tipsar om andra finansiärer
Hos arvsfonden kan man testa sin ide för en ansökan hos dem, men om inte er ide passar deras generella villkor så finner ni på denna sida tips på andra finansiärer.

Ideer för livet, Skandia
Har du en bra idé som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa? Då kan du söka stipendium från dem.

Postkodsstiftelsen
De stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Därmed vågar de också stödja de som tänker i nya banor och som inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete.ades av Ulf Lundahl 1978 med syfte att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Chelha stiftelsen

Riktar sig till er som arbetar med 0–24 åringar eller personer i utanförskap, med målet att stärka individens rättigheter, skapa arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter och minska kriminalitet.

Sidan publicerades: 14 oktober 2022