IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

IdrottOnline är idrottsrörelsens verksamhetssystem som Riksidrottsförbundet (RF) tillhandahåller kostnadsfritt för samtliga idrottsföreningar som tillhör RF.

Funktionen IdrottOnline - hemsida upphör den 31 december 2022

Av kostnadsskäl kommer RF från och med den 1 januari 2023 inte längre kunna erbjuda gratis hemsidor till föreningar och förbund i IdrottOnline. Övriga funktioner i IdrottOnline kommer att finnas kvar, men föreningar och förbund måste byta leverantör för hemsida senast den 31 december 2022.

Administrationsverktyget utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund och innehåller information och kopplingar för person och organisation inom hela idrottsrörelsen. Tack vare detta underlättar IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig administration inom en idrott till exempel genom digitaliserad Idrottsmedelansökning, ett webbaserat medlemsregister kopplar mot SPAR samt automatiserat underlag för LOK-stödsansökning och Utbildning.

Säkerheten i systemet bygger på personnummer och din förenings organisationsnummer. Det säkerställer korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade studietimmar, ett krav som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna måste uppfylla gentemot staten.

I IdrottOnline kan föreningen:

 • ha medlemshantering
 • hantera begränsat registerutdrag och grupper
 • söka stöd, tex LOK-stöd och Idrottsmedel
 • närvarorapporterna aktiviteter
 • registrera folk- och utbildningstillfällen
 • Appar, en för närvaro i idrottsaktiviteter och en för folkbildning/lärgrupper
 • uppfylla personuppgiftslagen, GDPR
 • kommunfil - för rapportering till kommuner som tar emot xml-fil
 • (hantera avgifter - modulen avslutas 31/12 2023)

Systemet är uppbyggt i olika moduler som är sammankopplade med varandra där medlemsregistret är det centrala. Läs mer om vad IdrottOnline kan användas till i föreningen.

Oavsett om er förening använder hela eller delar av IdrottOnline är det nödvändigt att ha kunskaper i IdrottOnline för att kunna ta del av idrottsrörelsens medel.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i IdrottOnline.

Något att tänka på:

 • Ansökningarför LOK-stöd och Idrottsmedel enbart kan göras via IdrottOnline och en förutsättning för att få detta utbetalt är att ordförande och kassör måste vara uppdaterade i registret samt att det ska finnas ett bank-eller postgiro kopplat till föreningen.
 • Uppdaterad Föreningsinformation för att Specialidrottsförbund och Distrikt ska kunna hålla kontakten.
 • Firmatecknare under Föreningsinformation för att kunna starta upp Kivra.
 • Utbildningsmodulen för att rapportera in folk- och utbildning som förening har.
 • Om föreningen använder annat system: Tills integrationerna uppdaterats av kommersiella aktörer behöver medlemsregistret (Administration/Personer) i IdrottOnline rensas manuellt.

Hur kan RF-SISU distrikt hjälpa er förening?

Utbildningar för dig som vill lära dig IdrottOnline

Behovet i föreningar/förbund ser olika ut och därför försöker vi erbjuda utbildningar på olika sätt. Antingen våra regionala utbildningar eller en träff med er förening. Vi rekommenderar att minst ett par personer från varje förening/förbund utbildar sig och får mer kunskap om funktionerna i IdrottOnline.

Om er förening vill utbildar er kontakta en idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Att lära på hemmaplan i lärgrupp

Ni kan själva sätta samman en lärgrupp i föreningen för att lära er mer om IdrottOnline. Lärgruppsplaner kring administration, LOK-stöd och Utbildning går att ladda hem för att användas som ett diskussionsunderlag. Utifrån dessa kan ni diskutera viktiga frågor innan ni sätter igång arbetet med IdrottOnline.

Kontakta er idrottskonsulent som kan hjälpa er att komma igång.

Länk till mer info och lärgruppsplaner på SISU Idrottsutbildarnas webbplats.

Länk till instruktionsfilmer på IdrottOnlines kanal på Youtube.

När du har frågor om IdrottOnline

Vi finns här för dig när du har frågor eller om någonting krånglar. Du kan på egen hand ta del av manualer, instruktionsvideos och driftstörningsinformation på IdrottOnlines servicecenter. Där finns även kontaktinformation och möjlighet att ställa frågor eller fylla i ärendeformulär.

IdrottOnline Servicecenter och support

Ärendehanteringsformulär Länk till extern webbplats

För uppenbara tekniska fel och buggar; kontakta RF via mail på support@idrottonline.se

Kontakt och öppettider för IdrottOnline-supporten på RF hittar du här.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

SUPPORT