RF-SISU Hallands distriktsidrottschef Sandra Hidgård pratar med två personer under en intressepolitisk dag.

Samverkan och intressepolitik

Sidan uppdaterades: 13 november 2023

En viktig del i RF-SISU Hallands uppdrag är att företräda idrottsrörelsen. Det innebär att vi har som uppgift att lyfta idrottsrörelsens frågor, utmaningar och möjligheter i samtal och samverkan med andra samhällsaktörer.

Vi företräder idrottsrörelsen och bedriver intressepolitik på många plan genom samverkan med kommuner, region, län och andra organisationer.

Gemensamt arbete för stärkt folkhälsa

Samverkan och folkbildning är grunden för en framgångsrik idrottsrörelse. Det är så vi skapar förutsättningar för förbund och föreningar som inkluderar, skapar gemenskap, stärker folkhälsan och sprider rörelseglädje i hela länet. Det är idrottens viktiga samhällsbidrag.

Genom arbetet för social hållbarhet är Region Halland en naturlig samverkanspart i folkhälsosatsningar. Samarbetet sker även på strategisk nivå. RF-SISU Halland har exempelvis varit med i framtagandet av den nya regionala utvecklingsplanen (RUS) och har gett inspel till regionens kulturplan. RF-SISU Halland är även en del i den halländska Överenskommelsen för samverkan inom idéburen sektor.

Mötesplatser

Varje år deltar RF-SISU Hallands ledning, styrelse och personal aktivt i olika nätverk och finns med i samtal med andra samhällsaktörer där vi lyfter idrottsrörelsens frågor och utmaningar. Syftet är att beskriva det vi gör varje dag året runt – arbetar för idrottsrörelsens mål i Strategi 2025. Och vi vill få med alla på resan!

Idrottsrörelsens utvecklingsresor handlar om att skapa inkluderande verksamheter där fler vill vara med längre. Det arbetet sker ute i föreningarna varje dag − genom folkbildning. Kommuner, län och region bidrar till hållbar utveckling och folkhälsa genom stödet till idrottsrörelsen.

Intressepolitisk dag

Varje vår och höst bjuds tjänstepersoner och politiker in till Intressepolitisk dag. Temat följer idrottsrörelsens mål i Strategi 2025 och tar upp aktuella frågor och utmaningar, sett från föreningarnas perspektiv. Tidigare teman har kretsat kring status och villkor för föreningsägda anläggningar. Vi har också under de intressepolitiska träffarna pratat om Barnkonventionen och barnens villkor inom idrottsrörelsen.

Temat återspeglas i den intressepolitiska dagen som fokuserar på hur samhället kan samverka med idrotten för att skapa evenemang och möteslplatser som lyfter hela regionen.

Idrottsanläggningar en nyckelfråga

Tillgång och status på anläggningar skiljer sig stort över länet. Den ekonomiska verkligheten för idrottsföreningar likaså. 2016-2019 genomförde RF-SISU Halland en omfattande inventering av länets idrottsanläggningar. Underlaget ska kunna användas som stöd för såväl enskilda insatser som strukturella förbättringar.

Hösten 2022 och hela 2023 fortsätter arbetet genom en studiesatsning. Med folkbildningen som metod stöttar vi föreningarna vidare i arbetet för att skapa hållbara idrottsmiljöer och idrottsanläggingar

Läs mer om anläggningar och idrottsmiljöer.

Statistik och idrottsfakta per kommun

Kommunblad Halland 2022 Pdf, 2 MB.
Kommunblad Kungsbacka 2022 Pdf, 2 MB.
Kommunblad Varberg 2022 Pdf, 2 MB.
Kommunblad Falkenberg 2022 Pdf, 2 MB.
Kommunblad Halmstad 2022 Pdf, 2 MB.
Kommunblad Laholm 2022 Pdf, 2 MB.
Kommunblad Hylte 2022 Pdf, 2 MB.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

STRATEGI 2025