Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024

Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Satsningen Idrott 65+ syftar till att skapa förutsättningar för att fler äldre ska hitta till idrottsrörelsen och därmed ges möjlighet till mer fysisk aktivtet och ett positivt socialt sammanhang.

Kunskaperna om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet för män och kvinnor över 65 år ökar. Mycket tyder på att kroniska sjukdomar i samband med åldrande lika ofta beror på fysisk inaktivitet som på åldrandet i sig. Träning och motion kan förebygga ohälsa, samtidigt som gemenskapen och det sociala sammanhanget i en idrottsförening leder till ökat välbefinnande och därigenom stärkt hälsa.

Idrott 65+ ger möjlighet till aktivt liv

RF-SISU Halland vill genom satsningen Idrott 65+ skapa förutsättningar för att fler ska kunna leva ett aktivt liv genom idrottsföreningar. Målgruppen 65+ växer och är viktig för hela samhället, inte minst idrottsrörelsen.

Vill er förening starta verksamhet för 65-plussare?

RF-SISU Hallands arbete med Idrott 65+ bygger på att stötta idrottsföreningar att starta eller utveckla verksamhet för målgruppen. Samverkan kan ske på flera olika sätt. Ta gärna kontakt med er förenings idrottskonsulent för mer information och stöd att komma igång.

Sök vårt projektstöd

Just nu finns möjlighet för halländska idrottsföreningar att söka medel från RF-SISU Hallands projektstöd Idrott 65+.

Det finns två huvudområden som er förening kan beviljas stöd för:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Det går även att kombinera uppstart av ny verksamhet samt utveckling av befintlig verksamhet. Målet är att verksamheten ska ske regelbundet och sträcka sig över en längre period.

Här kan du hitta mer information om projektstöd Idrott 65+

Bakgrund

RF-SISU Halland var ett av sex pilotdistrikt som tog del av Riksidrottsförbundets satsning Idrott för äldre åren 2020 och 2021. Under 2022-2023 jobbar alla RF-SISU distrikt med Idrott 65+ och vi på RF-SISU Halland är redo att fortsätta stödja det halländska föreningslivet i att inkludera målgruppen ännu mer. Målet är att verka för idrott i förening hela livet genom att få fler att vara fysiskt aktiva och hitta till idrottsrörelsen.

Exempel på föreningar som är igång

Varbergs discgolf har startat träffar för målgruppen 60+ på måndagar. De fick stöd för att köpa in discar och för att nå ut till målgruppen och berätta om aktiviteten. På första träffen var det mycket uppskattat att detta har startats, ”aktiviteten gör det roligare att komma och gå”.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022

SENIORBAROMETERN

På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern genomfört en studie med seniorer i åldrarna 60-80 år.