Barn och vuxna spelar innebandy.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.

Det finns stort vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR) fungerar. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål. Det mest centrala i Fysisk aktivitet på recept (FaR) är att allt arbete utgår från individen.

Ett FaR® kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Det kan vara träning på egen hand eller hos någon friskvårdsaktör som finns i vår databas. Det är viktigt att aktiviteten höjer pulsen.

RF-SISU Halland är, på uppdrag av Region Halland, ansvariga för att utbilda och rekrytera idrottsföreningar och andra aktörer till att vår databas med aktiviteter för individer som fått ett FaR. För mer information klicka dig vidare på rutorna nedan.

Sidan uppdaterades: 30 oktober 2023

Sidan publicerades: 18 oktober 2022