Barn och vuxna spelar innebandy.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet som innebär att sjukvårdspersonal skriver recept på motion som komplement till, eller ersättning för, läkemedel eller annan behandling.

Fysisk aktivitet på recept kan utföras som en egen aktivitet och/eller som en organiserad aktivitet inom en förening eller hos en annan aktör. Vardagsaktivitet och att bryta stillasittande kan vara en del av ordinationen.

Region Halland ansvarar för utvecklingen av FaR på regional nivå i samverkan med RF-SISU Halland sedan 2001. Till stöd för förskrivaren finns förutom FYSS en lokal aktivitetskatalog som underlättar arbetet med att hitta rätt aktivitet för patienten.

Kataloger med utbud

I kommunernas aktivitetskataloger finns information om de motionsaktiviteter som erbjuds. Där finns även uppgifter som tid, plats, pris och hur man anmäler sig.

Utifrån vad som erbjuds i respektive kommun, är aktiviteterna i katalogen indelade i följande ordning:

Utegym, cykelleder, upplysta motionsspår, vandringsleder mm.

Kostnadsfria aktiviteter

Aktiviteter med subventionerat pris mot uppvisande av FaR-recept

Övriga aktiviteter (indelade ortsvis)

Här hittar du de senaste katalogerna

Halmstad Pdf, 387 kB.

Hylte Pdf, 306 kB.

Laholm Pdf, 304 kB.

Falkenberg Pdf, 371 kB.

Varberg Pdf, 324 kB.

Kungsbacka Pdf, 367 kB.

Läs mer om FaR på FYSS hemsida eller hos 1177.se

Mer information finns även på Region Hallands vårdgivarwebb.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022