Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd (ABU)

Sidan uppdaterades: 7 juni 2023

Målet med ABU är att skapa förutsättningar för en mer inkluderande idrott. Idrottsföreningarna ges möjlighet till stöd för att skapa förutsättningar för aktiviteter anpassade till barn och unga med behov av särskilt stöd, för att därigenom bidra till en ökad fysisk och psykisk hälsa hos målgruppen.

Satsning riktar sig mot barn och unga med övervikt/fetma, neuropsykiatriska diagnoser och/eller rörelsehinder. RF-SISU Halland erbjuder föreningarna stöd i sitt eget utvecklingsarbete.

Region Halland skapar förutsättningar för föreningarna att få stöd av RF-SISU Halland med bland annat utbildningar för ledare i exempelvis ledarskap, motivation, bemötande, samt andra kompetenshöjande insatser. För att öka kunskaperna hur man som ledare kan arbeta på ett individanpassat sätt med målgruppen.

Vill ni bli en ABU-samverkande idrottsförening?

Det finns möjlighet att söka ett föreningsstöd för att starta upp och anpassa föreningens aktiviteter för att passa deltagande målgrupper. Det är föreningen själv som utformar aktiviteter, tider och gruppstorlek utefter föreningens möjligheter. Stödet är ett engångsstöd på max 10 000 kr per förening och år.

Stödet ges ej till befintlig verksamhet eller löner för anställda. Stöd kan ges för att subventionera deltagaravgifter eller andra kostnader som föreningen har. Vi ger främst stöd till insatser som skapar och möjliggör hållbara insatser över tid, till exempel utbildning för ledare och mötesplatser, utbildningsmaterial, insatser som främjar föreningsutveckling, material och utrustning för anpassning av idrottytor. Det kan bli starten för en långsiktig satsning där deltagare kan få möjlighet att växa in i den ordinarie verksamheten.

Det finns ett begränsat stöd att ansöka om inom ramen för denna satsning, först till kvarn gäller. Ta kontakt med er förenings idrottskonsulent för mer information och hjälp att komma igång.

Läs mer

Region Halland - Om friskvårds och aktivitetsgrupper

Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen | Kungsbacka kommun


Sidan publicerades: 21 april 2023

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!