Barn sträcker fram sina händer och visar upp sina armband som det står Värdefullt på.

Värdefullt och Forumteater

Sidan uppdaterades: 9 april 2024

Värdefullt och Forumteater är RF-SISU Hallands koncept för barn och unga som handlar om att lyfta och samtala om beteenden och värdegrund i föreningen. Våra idrottskonsulenter kommer ut till er utan kostnad och jobbar med de frågor som ni har behov av i er grupp.

Forumteater

Forumteater är en typ av rollspel vars syfte är att få publiken engagerad i handlingen. Vårt teatergäng reser runt till föreningar i Halland och spelar upp scener som problematiserar vardagliga men viktiga händelser i idrottsmiljön. Sedan är det publiken som kommer med lösningen. Målet är att föreställningen ska väcka tankar och starta samtal kring viktiga frågor.

Till vem vänder sig Forumteater?

Forumteatern vänder sig till barn i åldrarna 7-13 år, och även till föräldrar. Föreställningen tar cirka 30 minuter och genomförs tillsammans med en publik på max 15 personer. Är ni fler delar vi upp oss i mindre grupper och spelar i flera omgångar.

Föreställningen är ett kul avbrott i föreningens ordinarie verksamhet. Välj ett lämpligt tillfälle, exempelvis vid idrottsskolan, lägret eller varför inte i samband med en träning. Föreställningen är kostnadsfri och antalet speltillfällen i varje förening är obegränsade.

Boka sommarens Forumteater här

Värdefullt

Värdefullt handlar om att belysa frågor som rör beteenden och värdegrund i föreningen genom samtal. Våra idrottskonsulenter kommer till er och håller ett pass kring de frågor som ni har behov av i er grupp.

Konceptet vänder sig till barn och unga, men också ledare och föräldrar. Genom att fånga upp och ringa in de frågor och värderingar som är viktiga för just er verksamhet hoppas vi kunna stärka både laget och individen.

Goda samtal stärker individen

Tanken med Värdefullt är att goda samtal om viktiga frågor stärker individen. Och en stark, självständig individ som trivs och känner sig delaktig skapar i förlängningen också ett starkare föreningsliv.

Vårt motto är: Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.

Kamratskap

Gott kamratskap är grunden för att ett lag eller en träningsgrupp ska utvecklas och ha roligt tillsammans. När vi pratar kamratskap inom ramen för Värdefullt brukar vi börja med att definiera vad som är en bra kompis och hur vi vill att en god lagkompis ska uppträda.

Ofta pratar vi också om vikten av att vara välkomnande och hur vi i vårt lag gör för att ta hand om nya lagkompisar på ett schysst och inkluderande vis. Sammantaget brukar det här temat skapa viktiga diskussioner och stärkta band mellan medlemmarna i gruppen.

Beteenden och attityder

Det här är ett tema som brukar skapa både aha-upplevelser och nya beteendemönster som hjälper lagandan och viljan att prova nytt på vägen.

Vi brukar utgå ifrån ett antal situationer som ofta uppstår under träningen eller i omklädningsrummet. Vilka situationer vi väljer beror förstås på vilka behov och önskemål ni har i just er träningsgrupp. Ett exempel som vi ofta tar upp handlar om hur vi beter oss mot varandra när någon gör ett misstag. Skrattar man rått åt varandra? Peppar man att prova igen? Stöttar man en kompis som blivit ledsen eller besviken eller låter man hen bara vara?

Utifrån det som kommer fram försöker vi sedan bena ut vad som händer i gruppen om man gör på ena eller andra sättet.

Lagkultur

Med hjälp av detta tema kan vi på ett enkelt och tydligt sätt skapa nya normer kring hur vi är och agerar under och utanför träningen. I samtalen brukar vi utgå ifrån föreningen regler, rutiner och policys.

Nästa steg handlar om att diskutera hur laget vill ha det tillsammans. Hur ska mobiltelefonen hanteras? Hur gör vi för att välkomna nya lagkamrater? Hur ser vi på vår träningstid? Hur gör vi om någon bryter mot kulturen vi skapat?

Sociala medier

Sociala medier är idag en stor del av många ungdomars liv. Därför kan det vara viktigt att få koll på vilka sociala medier som används i ert lag eller i er träningsgrupp.

Minst lika viktigt är att diskutera hur de används. Vad lägger man ut? Hur kommenterar man? Hur kan man hantera negativa kommentarer? Ofta glider samtalet in på kränkningar, vad det är, vem som avgör vad som är en kränkning och hur man kan undvika det.

Självförtroende och Självkänsla

Tonåren och åren däromkring är en tuff tid för många barn och ungdomar. Man funderar kanske mycket över sig själv och sitt eget värde. Frågor som vem är jag, vilken plats har jag i gruppen, och duger jag verkligen, tar ofta mycket tid och plats.

Vår tid med en allt större uteseendefixering riskerar att späda på det här ytterligare. För att motverka det vill vi, genom Värdefullt, erbjuda ungdomar att faktiskt prata om självkänsla, om kroppen, om utseendets betydelse och vad som egentligen betyder något. Vi vill också att ungdomarna ska våga prata om hur de mår.

Vad pågår i ert lag? Vilka frågor rör sig under era träningar? Vilka utmaningar skulle just ert lag, er träningsgrupp eller er förening behöva arbeta med? Vi skrädddarsyr självklart lösningar som passar just era behov. Inga frågor är för stora, inga frågor är för små!

Sedan 2020 är barnkonventionen lag. Vi jobbar i enlighet med barnens spelregler som grundar sig i ett barns perspektiv på idrottande. Hur jobbar ni med barnens perspektiv i er förening? Utifrån era behov och önskemål kan vi skapa ett arbetsunderlag med er förening i fokus. Tillsammans med er vill vi stötta utvecklingen av er verksamhet!

Sidan publicerades: 18 oktober 2022

VI ARBETAR MED

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Läs mer om hur RF-SISU Halland företräder, stödjer och skapar förutsättningar för halländsk föreningsidrott att utvecklas.

Läs mer om vad vi arbetar med