Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024

Nästan alla barn är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att säkerställa trygga idrottsmiljöer där barn och unga kan utvecklas och må bra.

Idrott på barns och ungas villkor

I barnidrott är deltagarna, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition, mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år. Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Nya regler och riktlinjer ska stärka barns och ungas rätt till att vistas i en trygg idrottsmiljö.

Vill ni få hjälp i ert värdegrundsarbete?

RF-SISU Halland arbetar i olika satsningar med värdegrundsarbete i föreningar. Vi finns tillgängliga för att inleda samtal och utbildningsinsatser kring viktiga frågor om kamratskap, förebilder och beteenden. Med våra verktyg kan föreningen arbeta vidare på hemmaplan och stärka sitt värdegrundsarbete. Våra satsningar är kostnadsfria och riktar sig till barn och ungdomar, men också ledare och föräldrar. Vill er förening ha besök av Värdefullt eller boka in Forumteater för att komma igång med folkbildning i föreningen?

Stöd och hjälp från RF-SISU Halland

RF-SISU Halland utbildar och arbetar med föreningar, förbund, ledare och föräldrar för att skapa så bra idrottsmiljöer som möjligt. Vi följer de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som anges i Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill.

Våra idrottskonsulenter finns som stöd för er förening att ta ett helhetsgrepp kring föreningens barn- och ungdomsidrott. Tillsammans med er gör vi en nulägesanalys av vad föreningen kan utveckla genom folkbildning. Det kan vara utbildnings- och utvecklingsinsatser, till exempel tränar- och ledarutbildningar, föräldarutbildningar och processarbeten där föreningen arbetar fram värdegrunder och policydokument. För aktiva erbjuder vi folkbildning med fokus på idrottsrörelsens värdegrund:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. RF-SISU Halland arbetar för att skapa idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi gör det genom utbildningsinsatser och i dialog med länets idrottsföreningar och är ett bollplank för föreningar.

Riksidrottsförbundet erbjuder stöd till ledare och föreningar genom bland annat en idrottsombudsman. Det finns också en stödinje för ledare i samverkan med Barnens rätt i samhället (BRIS).

Läs mer om trygg idrott

Läs mer om registerutdrag för ledare

Läs mer om Barnkonventionen som lag

Läs mer om barn- och ungdomsidrott på rf.se

Sidan publicerades: 18 oktober 2022

BARNENS SPELREGLER

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

RIKTLINJER

Sedan 2022 finns nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

VÄRDEFULLT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Värdefullt handlar om att belysa och samtala om frågor som rör beteenden och värdegrund i förening.

Folder om Värdefullt Pdf, 4 MB.