En ordningsvakt blickar ut över en upplyst fotbollsplan inne på en arena.

En idrott fri från kriminalitet

Sidan uppdaterades: 18 augusti 2023

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. För att dopingarbetet i Sverige ska stå fri har en fristånde organisation för antidoping, NADO (nationell antidoping) skapats.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att alla idrottsutövare ska kunna delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet krävs aktiva insatser från hela idrottsrörelsen − från medlemmar till förbund och föreningar.

Antidopingarbete

Antidopingarbetet bedrivs inom följande nio verksamhetsområden: Dopingkontroller, analysverksamhet, juridisk verksamhet, information, utbildning, forskning och utveckling, nationell samverkan, internationell samverkan och kvalitetssäkring.

Dopingkontroller

Arbetet bedrivs i form av en omfattande dopingkontrollverksamhet. Alla idrottsutövare som är medlemmar i en idrottsförening, är skyldiga att ställa upp om de kallas till en kontroll.

Regional samverkan

RF-SISU Halland deltar i flera regionala nätverk som arbetar förebyggande mot droger och kriminalitet.

ANDTS-nätverket

Nätverkets mål är att minska skadorna av och tillgången på alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Nätverket samordnas av Länsstyrelsen med representanter från länets kommuner, Region Halland, polisen, Kriminalvården, Tullverket, RF-SISU Halland, Systembolaget, IOGT-NTO och Högskolan.

Du hittar mer information på länsstyrelsens hemsida

Prodis (Prevention av dopning i Sverige)

RF-SISU Halland är med i Prodis, som är en samverkan mellan kommuner, träningsanläggningar och idrottsrörelsen, för att arbeta förebyggande mot doping. Prodis finns i Hylte, Falkenberg och Kungsbacka.

Här kan du läsa mer om nätverket.

Stöd till Specialdistriktsförbunden

På uppdrag av Riksidrottsförbundet arbetar RF-SISU Halland i första hand med stöd till de halländska specialdistriktsförbunden i form av information, utbildning och rådgivning.

Utbildning

  • Genom utbildningen Vaccinera klubben skapar din förening en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna får föreningen beredskap att hantera dopingfall i praktiken. Vaccinera din klubb
  • Är du aktiv idrottare? För dig finns den webbaserade utbildningen Ren Vinnare, som endast tar cirka 30 minuter att genomföra. Här hittar du Ren Vinnare

Kosttillskott

Riksidrottsförbundet avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.

Läs mer om kosttillskott på Antidoping Sveriges hemsida

Där hittar du även:

  • Information om vistelserapportering
  • Röd-Gröna listan och andra dopinglistor
  • Regler
  • Information om bestraffning

Lämna dopingtips

Antidoping Sverige har upprättat en webbaserad tipsfunktion, så kallad Visselblåsarfunktion, där vem som helst som misstänker dopingaktiviteter inom idrotten kan lämna information anonymt. Tipsaren kan också föra anonym dialog med Antidoping Sverige.

Lämna tips på dopingtips.se

Sidan publicerades: 18 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!

VACCINERA KLUBBEN

En e-utbildning för föreningar som vill ta fram en antidopingplan och arbeta strategiskt mot dopning.