Människor sitter runt bord i en stor sal.

Idrottsforum

Sidan uppdaterades: 11 januari 2024

Idrottsforum samlar Idrottshalland för föreläsningar, workshops och samtal. Mötesplatsen anordnas en gång om året med ett aktuellt ämne som tema.

RF-SISU Halland bjuder in till en rad mötesplatser där den halländska idrotten kan träffas över förenings- och idrottsgränser. Ett av våra större arrangemang är Idrottsforum som äger rum varje höst.

Program för lärande och utveckling

Programmet består av föreläsningar, workshops och samtal som syftar till att skapa lärande och utveckling. Temat följer idrottens mål i Strategi 2025, som handlar om att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.

För hela Idrottshalland

Idrottsforum anordnas på olika platser i Halland och riktar sig till alla som på något sätt är med i en halländsk idrottsförening. Ledare, tränare, aktiva, föräldrar – alla är välkomna. På plats finns även representanter från RF-SISU Hallands styrelse och personal för att möta och lyssna in föreningslivet.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

IDROTTSFORUM 2023

Runt 170 personer deltog i 2023 års Idrottsforum med temat "en utvecklande idrottsmiljö för bredd och elit".

STRATEGI 2025