Knatteledare

Idrottens föreningsledarutbildningar

Sidan uppdaterades: 28 juni 2023

Som föreningsledare är du en del av den svenska idrottsrörelsen. Våra utbildningar för föreningsledare omfattar alla de områden som du som föreningsledare inom idrottsrörelsen behöver ha koll på för att kunna göra ett bra jobb för din förening.

Utbildningarna inspirerar och hjälper dig i ett spännande och viktigt uppdrag. När du som föreningsledare utvecklas bidrar du till att din förening och dess olika funktioner kan utvecklas. På så sätt skapas bra förutsättningar för utveckling av er idrottsliga verksamhet.

Om idrottens föreningsledarutbildning

Idrottens föreningsledarutbildning är samlingsnamnet på ett antal utbildningar för dig som föreningsledare, och passar alla oavsett vilken idrott som just du är engagerad inom. Vi brukar kalla dessa utbildningar för idrottsövergripande.

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Vi menar att kunskaper om hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktiga kunskaper oavsett vilken roll du har i föreningen. Målet är att det ska finnas möjlighet till utbildning såväl för dig med ett allmänt intresse för hur en idrottsförening drivs som dig som har en specifik roll i föreningen.

Idrottens föreningsledarutbildning delas in i de olika stegen, Introduktion, Grund, Fortsättning och Högre utbildning. Utbildningarna är under utveckling och färdiga att gå är Introduktionsutbildning för föreningsledare och Grundutbildning för föreningsledare.

Introduktion

Introduktionsutbildning för föreningsledare ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att gå.

Läs mer här om introduktionen här.

Grund

Grundutbildning för föreningsledare är en utbildning för dig som är förtroendevald i en styrelse. Utbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du får användning av din erfarenhet och tar med ny kunskap för att jobba vidare. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i att leda, utveckla och förvalta en idrottsförening

Utbildningen består av ett häfte och en utbildningswebb och det finns olika alternativ för dig som vill genomföra den:

  • Du kan välja att starta en lärgrupp i din förening, vilket innebär att du och några andra personer träffas med viss regelbundenhet. Under träffarna samtalar ni kring innehållet och utbyter erfarenheter och perspektiv.
  • Utbildningen kan även genomföras som en process eller i kursform tillsammans med en idrottskonsulent. Kontakta oss på 035-17 74 00 eller mejla till halland@rfsisu.se om du vill veta mer.
  • Gå en kurs. RF-SISU Halland anordnar Grundutbildning för föreningsledare minst en gång om året. Håll utkik efter nästa tillfälle på sidan "sök utbildning".
  • Ytterligare ett alternativ är självstudier.

Hjälp att komma vidare

Kontakta gärna en idrottskonsulent på ditt RF-SISU Halland för bästa stöd och rådgivning i vilka utbildningar och upplägg som passar bäst för din roll eller förening.

Du är en del av idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

SÖK UTBILDNING

Ta del av de utbildningar och mötesplatser vi har på gång just nu.

Gå till Sök utbildning