En bild på SISU Idrottsutbildarnas blågula logotyp.

SISU Idrottsutbildarna

Sidan uppdaterades: 19 september 2023

RF-SISU Halland är en del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi arbetar med folkbildningens metoder, som skapar förutsättningar för föreningar och individer att utvecklas.

SISU Idrottsutbildarna är ett av elva statsfinansierade studieförbund och det innebär att verksamheten följer statens syfte med folkbildningen som är att den ska ge ”alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället".

SISU Idrottsutbildarna styrs av idrottsrörelsens egna mål och folkbildningen är ett viktigt verktyg i det gemensamma arbetet för att nå målen i Strategi 2025.

SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation, placerad i Idrottens Hus i Stockholm, och 19 distriktsorganisationer, varav RF-SISU Halland är en. SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrottsfolkhögskola, SISU förlag och har ett delat förvaltarskap för Riksidrottsmuseet tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Utöver det statliga folkbildningsmedel som kanaliseras till distrikten via SISU:s centrala organisation, får RF-SISU Halland också medel från Region Halland och länets kommuner.

Till SISU Idrottsutbildarna riks

Bosön Idrottsfolkhögskola

Folkhögskolan har inriktning på idrott och hälsa och erbjuder både kortare kurser och heltidsstudier på upp till två år. En folkhögskola är inte bunden till centralt fastställda läroplaner och det gör varje folkhögskola unik med stort studerandeinflytande.

Folkhögskolan erbjuder också egna eller skräddarsydda utbildningar för förbund och föreningar eller ställer upp med resurser i form av lärare eller annan kompetens i kurser och utbildningar.

Bosön, som är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, är också navet för SISU Idrottsutbildarnas nationella idrottsövergripande högre utbildning och bildning.

Läs mer på Bosöns webbplats

SISU förlag

Idrottsrörelsens förlag har som uppdrag att samla kunskap inom idrott och göra den tillgänglig för fler. Utgivningen består av såväl tryckta som digitala produktioner och förlaget har ett nära samarbete med många specialidrottsförbund för produktion av utbildningsmaterial och utbildningswebbar. SISU förlag producerar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna de i stora delar webbaserade idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna.

Läs mer på SISU förlags webbplats

Riksidrottsmuseet

Museet ligger i museiparken Djurgården i Stockholm och är en idrottshistorisk samlingsplats med utställningar, aktivitetscenter och ett utbud av programverksamhet som skall tilltala barn och skolungdom lika mycket som den breda allmänheten.

Läs mer på Riksidrottsmuseets webbplats

Sidan publicerades: 12 oktober 2022