Publik under utdelning av stipendier. 

Stipendier och utmärkelser

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

RF-SISU Halland delar årligen ut förtjänsttecken och utmärkelser i syfte att premiera och uppmärksamma goda insatser som genomförts inom halländsk idrott.

Förtjänsttecken och utmärkelser

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom styrelser/kommittéer eller motsvarande på förenings- och förbundsnivå inom distriktsidrotten, samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap. Föreningen ansöker om de olika utmärkelserna hos RF-SISU Halland. Ledare som fått RF-SISU Hallands högsta utmärkelse, förtjänsttecken i guld med frikort, eller sitt specialdistriktsförbunds högsta utmärkelse kan vara aktuella för att få Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse i guld som delas ut vid Riksidrottsmötet.

Läs mer om vilka regler som gäller för utmärkelser här

Läs mer om Guldklubben, Halland

Stipendier

Stiftelsen Tore A Jonassons stipendium

2018 delades för första gången ut stipendier till idrottsföreningar. Stiftelsen samverkar med Riksidrottsförbundet och tar hjälp av oss distriktsidrottsförbund med att leta fram de bäst lämpade kandidaterna. Varje distrikt får föreslå två kandidater.

Nomineringsförslag sker via er idrottskonsulent

Folksam Ledarcamp

Varje år delar Folksam ut stipendier till ungdomar som får chansen att utvecklas som idrottsledare. Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten.

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Riksidrottsförbundet och Svenska Spel delar ut ett stipendium på 50 000 kronor per stipendiat en gång per termin (25 000 kronor/termin) till 75 aktiva.

Läs mer om Elitidrottsstipendiet på Riksidrottsförbundets hemsida.

Mer info om stipendier på RF:s hemsida

Sidan publicerades: 19 oktober 2022