Distriktsidrottschef Sandra Hidgård pratar inför RF-SISU Hallands medarbetare och styrelse.

Vi finns här för Hallands idrottsföreningar

Sidan uppdaterades: 28 juni 2023

RF-SISU Halland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i Halland samt verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.

RF-SISU Hallands uppdrag

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Halland. Vi är ett regionalt studieförbund och en stödorganisation för halländsk föreningsidrott.

Vårt uppdrag är att:

  • Företräda och samordna den regionala och lokala idrottsrörelsen
  • Stödja föreningar i sin utveckling
  • Erbjuda och anordna folkbildning
  • Erbjuda och genomföra idrottsövergripande utbildningar och mötesplatser
  • Vara en resurs till specialdistriktsförbundens utveckling av föreningar
  • Fördela och följa upp stöd till föreningar

RF-SISU Halland är en ideell organisation med en distriktsstyrelse som väljs på den årliga distriktsstämman.

Målet: idrott för alla hela livet

RF-SISU Halland i är en samlande kraft för länets idrottsrörelse. Vi stödjer föreningar och förbund i den idrottsliga och administrativa vardagen. Målet är en sund, stark och väl fungerande idrott där individen tillåts att växa i en trygg miljö. Vår utmaning är att skapa förutsättningar för föreningar, förbund och dess medlemmar att blomstra så att fler både kan och vill idrotta hela livet. RF-SISU Halland arbetar intressepolitiskt och för fram och bevakar viktiga frågor för idrottsrörelsen i den allmänna samhällsdebatten och till myndigheter och beslutsfattare.

RF-SISU Halland är också idrottsrörelsens studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Möten där samtal och erfarenhetsutbyten sätter idéer i rörelse som leder till förändring och utveckling både för individen och hela föreningen.

Vi arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund; glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Målet är "så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt."

Finansiering av RF-SISU Hallands verksamhet

RF-SISU Halland finansieras av statliga och regionala medel. Delar av verksamheten finansieras via olika typer av projektmedel.

Som idrottsrörelsens studieförbund finansieras vi av statliga folkbildningsmedel via SISU Idrottsutbildarnas centrala organisation, Region Halland och kommunerna i distriktet. Folkbildningsstödet särredovisas ekonomiskt i organisationen.

Vi finns där idrotten finns

Vår arbetsplats är hela Idrottshalland och vi kommer till er! Mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund är det absolut viktigaste för oss. Våra idrottskonsulenter befinner sig dagligen ute i föreningar runtom i Halland.

Ni är också välkomna att besöka våra kanslier i Halmstad och Varberg.

Här hittar du adresser och telefonnummer till oss!

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

VERKSAMHETSINRIKTNING

Det här ska RF och SISU prioritera att arbeta med de närmaste åren.

Verksamhetsinriktning 2022-2023 Pdf, 5 MB.