En blå illustration föreställande en karta över Halland.

Guldklubben

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Guldklubben är en ideell förening som erbjuder medlemskap åt alla som fått RF-SISU Hallands förtjänsttecken i guld.

Guldklubben skapar gemenskap för erfarna halländska idrottsledare. Utöver att erbjuda mötesplatser och gemenskap delar Guldklubben årligen ut ett stipendium till en halländsk ungdomsledare. Vill du veta mer? Kontakta Guldklubbens ordförande, Göte Arvidsson, tel: 070-720 17 97

Styrelse

Ordförande


Göte Arvidsson

Vice ordförande


Vakant

Kassör


Elly Svensson

Sekreterare


Thomas Ljungman

Ledamot


Bengt-Åke Torhall

Suppleant


Jarl Wallerfors

Suppleant


Edward Kowalkowski


Förtjänsttecken i guld för idrottsledare

Halländska idrottsledare (förtroendevalda) kan erhålla RF-SISU Hallands förtjänsttecken i guld med frikort, efter arbete i specialidrottsdistriktsförbunds eller idrottsförenings styrelse.

Förtjänsttecknet är distriktets högsta utmärkelse och ligger till grund för att kunna söka RF:s högsta utmärkelse. Förtjänsttecknet ska därför innehålla följande kriterier:

Kriterier: Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som tidigare erhållit utmärkelser enligt respektive DF:s bestämmelser och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i förening under minst 25 år.

Läs mer om förtjänsttecken

Sidan publicerades: 19 oktober 2022