Idrottsforum 2023

Nu öppnar vi anmälan till Idrottsforum 2023! Den 24 - 25 november samlar vi Idrottshalland för spännande föreläsningar och intressanta samtal. Årets tema fokuserar på att skapa en utvecklande miljö för både bredd och elit - allt för att fortsätta utveckla Halland till den bästa idrottsplatsen!

Sidan uppdaterades: 10 oktober 2023

Mötesplats för idrotten

Idrottsforum är en mötesplats där idrotten i Halland samlas kring aktuella ämnen. I år fokuserar innehållet på En utvecklande idrottsmiljö för bredd och elit som är en del i Strategi 2025. Årets Idrottsforum äger rum på ProfilHotels Halmstad Plaza den 24 - 25 november. Målgruppen är alla idrottsföreningar i Halland, oavsett om du är ledare, tränare, styrelsemedlem, aktiv, förälder eller har en annan roll inom föreningen.

Programmet spänner över en rad olika ämnen anpassade för både bredd- och elitföreningar, under lördagen väljer du själv vilken inriktning som intresserar dig!

Årets tema

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. Vi kallar det Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening hela livet.

Ett av målen i strategi 2025 handlar om en mer hållbar idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Det är lika mycket värt att idrotta enbart för att det är roligt som att satsa för att nå toppen. Träning och tävling utformas på ett hållbart sätt så att utövaren mår bra och utvecklas under hela livet. Alla föreningar erbjuder inte verksamhet för alla behov, men det finns alternativ för människor med olika ambitioner – inom svensk idrott, hela livet.

Vilka psykosociala faktorer påverkar att ungdomar fortsätter eller hoppar av sin idrott, att skapa ett inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF-diagnos, hur projektet Bollihop jobbar för att inkludera fler tjejer i idrottsvärlden - det är några av programpunkterna under årets Idrottsforum.

Sidan publicerades: 10 oktober 2023

STRATEGI 2025