Snart är det dags för Riksidrottsmötet

Mellan den 26–28 maj hålls Riksidrottsmötet (RIM) i Uppsala. Riksidrottsmötet, som hålls vartannat år, är det samlade namnet för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten.

Sidan uppdaterades: 22 maj 2023

Vartannat år samlas förtroendevalda i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund och fattar demokratiska beslut för idrottsrörelsens framtid. Riksidrottsmötet är idrottsrörelsen högsta beslutande organ, idrottens "riksdag".

Under mötet samlas representanter för organisationernas 71 medlemsförbund och SISU Idrottsutbildarnas 3 medlemsorganisationer för att fatta beslut om en rad frågor som rör idrotten.

Under RIM beslutas bland annat om gemensam verksamhetsinriktning för idrotten. Stämman väljer också riksidrottsstyrelse och en del andra gemensamma organ. Förutom val till Riksidrottsstyrelsen ägnar sig stämman åt att lägga ut idrottens färdriktning för de närmsta två åren. Medlemsförbundens ombud tar ställning till inkomna motioner och beslutar också om någon ny idrott ska tas upp som medlem i Riksidrottsförbundet. I år föreslås Svenska Förbundet för Funktionell Fitness bli nytt medlemsförbund. De inkomna motionerna gäller frågor kring trygg idrott, ökat ekonomiskt stöd, hållbarhet och medlemsansökningar.

Stämman väljer även revisorer och en revisionskommitté, ledamöter till riksidrottsnämnden samt valberedning. Riksidrottsstyrelsens nuvarande ordförande Björn Eriksson kandiderat inte till omval. Valberedningen för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna föreslår tidigare ordförande för Svenska Fotbollförbundet, Karl-Erik Nilsson, att efterträda Björn Eriksson.

Läs mer om Riksidrottsmötet

Riksidrottsmötet är öppet för allmänheten. Om du inte kan delta på plats i Uppsala kan du följa mötet live här: https://www.rf.se/underwebbplatser/riksidrottsmotet/folj-rim-live

Sidan publicerades: 22 maj 2023

VERKSAMHETSINRIKTNING

Det här ska RF och SISU prioritera att arbeta med de närmaste åren.

Verksamhetsinriktning 2022-2023 Pdf, 5 MB.