Framtidens idrottsmiljöer

Tillsammans med Hallands kommuner har vi på RF-SISU Halland besökt Danmark för studiebesök och gemensamt lärande. Studieresan hade temat Plats för Idrott och syftet var att stärka och utveckla möjligheterna för idrott och rörelse i Halland.

Sidan uppdaterades: 19 april 2023

Under studieresan besökte vi bland annat Idrottens Hus och var på rundtur i Köpenhamn tillsammans med Loa-fonden. Vi samtalade om Riksidrottsförbundets anläggningssatsning Plats för idrott, som har som mål att öka tillgången till ändamålsenliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer genom att bättre inkludera idrott i processer för samhällsplanering. Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som det finns ett stort behov av jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa.

Med oss på resan hade vi Jonnie Nordensky, projektledare för "plats för idrott" på RF/SISU som tillsammans med ett 40-tal personer från våra halländska kommuner och våra kollegor i distriktet för att lära oss mer tillsammans.

En grundläggande förutsättning för ett fungerande föreningsliv och fysisk aktivitet är platsen där idrotten utövas. Det gäller såväl idrottshallar, bollplaner, skidspår, hamnar, skog och i luften. Idrotten utövas på många olika platser, och det är därför viktigt att, på en övergripande nivå, lyfta fram olika platser för idrott. Vi kan konstatera att det oftast är ”de små sakerna” som gör skillnad. Ett starkt föreningsliv kräver plats för sociala ytor. Det behövs platser för människor att utvecklas och mötas, lika viktig som idrottsytan är möjlighet till plats för fika och umgänge.

Under resan blev det många folkbildande samtal som på sikt skapar förutsättningar för utveckling av Hallands idrottsmiljöer och ett starkt föreningsliv i våra kommuner.

Kul att så många av Hallands kommuner och beslutsfattare ville följa med och lära mer tillsammans med oss!

Sidan publicerades: 19 april 2023