Träningsläger för styrelsen

Träning för idrottare i all ära, men nu har turen kommit till de som ofta hamnar lite i skymundan. Eldsjälarna som tar ansvar för ekonomi, protokoll och mötesklubba. Sista helgen i mars träffades sex föreningar på Varbergs Stadshotell för att vässa sitt styrelsearbete tillsammans med förtroendevalda från andra idrottsföreningar och distriktsförbund i Halland.

Sidan uppdaterades: 13 juli 2023

Som förtroendevald i en styrelse har man en viktig roll för att föreningen ska bedriva en attraktiv idrottsverksamhet. Under helgen anordnades ett träningsläger där deltagarna fick lära sig mer om föreningslära, strategi 2025, ideellt engagemang, och kanske det viktigaste av allt, att ta del av varandras erfarenheter. Utbildare var Katharina Nilsson och Åsa Agmyr från RF-SISU Halland.

- Vi är här för att bli effektivare i vårt styrelsearbete. Vår styrelse är relativt ny och vi hoppas kunna få med oss verktyg för vårt fortsatta arbete, säger Henrik Hammer, ordförande i Halmstad Discgolfklubb. Henrik deltar på träningslägret tillsammans med sina två styrelsekollegor Manfred och Nicklas.
- Vi hoppas såklart också få med oss massa tips från andra föreningar.

På träningslägret medverkar ett 30-tal förtroendevalda från sex olika föreningar. Trots att föreningarna kommer från vitt skilda idrotter och har en stor variation i antalet medlemmar visar det sig snabbt att de står inför samma utmaningar - att få folk att engagera sig.

Från Hallands Ridsportförbunds ungdomssektion (DUS) har de till och med lockat sina medlemmar med spa.

- Men inte ens då ville alla vara med, konstaterar Linnea Bäckman från DUS.

Även Falkenbergs Parasportsförening upplever bristande engagemang, men där är det främst föräldrar som inte är villiga att engagera sig och skjutsa barnen till träningar och aktiviteter. Något som Phoenix Flaggfotbollsförening känner igen sig i.

Efter att ha delat upp sig i grupper med andra föreningar får deltagarna diskutera bland annat hur de tar vara på sina medlemmars idéer och sammansättningen i styrelse respektive valberedning. Finns det till exempel någon nackdel om alla i styrelsen är av samma kön och i samma ålder?

Samverkan och nya idéer

- Hade det inte varit kul om vi kunde bjuda in någon annan sport? Frågar Ida Andersson sina kompisar i DUS. Under året driver DUS projektet ”ryttare är idrottare”. Det börjar planeras för fullt kring bordet. Ungdomarna vill välkomna andra föreningar att prova på ridsporten och själva få testa på andra idrotter.

- Kanske kan vi ha gemensamma fysträningar? Föreslår någon annan. Ett möte med idrottskonsulenten Åsa bokas snabbt in.

Efter två fullspäckade dagar med ny kunskap, god mat och trevliga möten fortsätter nu arbetet på hemmaplan för föreningarna.

Nästa träningshelg för styrelsen är 13-14 oktober i Halmstad.
Mer information och anmälan via länken.


Sidan publicerades: 29 mars 2023