Samverkan skapar gemensamma krafter

En kväll i mars samlades Hallands tre roddföreningar från Halmstad, Varberg och Falkenberg för att lyfta utmaningen att öka antalet medlemmar och ledare i respektive förening efter pandemiåren.

Sidan uppdaterades: 12 april 2023

Föreningarna samlades på Varbergs Stadshotell och temakvällen inleddes med samtal kring utmaningar och lärdomar från pandemiåren. Gemensamt är att föreningarna upplevde första pandemiåret som en slags konstgjord andning då man trots allt försökte hålla verksamheterna i gång. När andra vågen kom året därpå gick luften ur och många aktiva tappade motivationen. Nu finns behovet av att locka tillbaka tidigare medlemmar såväl attrahera nya.

Samtliga roddföreningar önskar fler aktiva medlemmar och ledare. Utvecklingsmodellen Idrott hela livet syftar till att bredda verksamheten och erbjuda allt ifrån motion till elit oavsett ålder. Satsningen går hand i hand med Riksidrottsförbundets Strategi 2025 där ett fokusområde är att få fler verksamma och idrott genom hela livet, vilket stämmer väl in som ett mål för föreningarna. Kvällen blev ett startskott för föreningarna att jobba vidare mot målet på hemmaplan. Och kanske i samverkan med varandra eller andra aktörer. För tillsammans blir vi starkare, har roligare på vägen och utvecklas!

RF-SISU erbjuder olika återstartsstöd i olika verksamhetsformer och anpassar stödet efter föreningens behov. Ta kontakt med er idrottskonsulent för att göra drömmar till verklighet. Ingen dröm är för stor.

Kvällen anordnades i samverkan med Svenska Roddförbundet.

Sidan publicerades: 21 mars 2023