Valberedningen behöver er hjälp – nominera kandidater till styrelsen

Valberedningen har viktiga uppgifter, däribland att ta fram styrelsekandidater inför distriktsstämman. Nu behöver de er hjälp. Ta chansen att nominera någon som skulle passa för ett uppdrag i RF-SISU Hallands styrelse.

Sidan uppdaterades: 29 november 2022

Det är intensiva tider för Frida Lager, Ulf Andersson och Jarl Kristensson som utgör RF-SISU Hallands valberedning. I mars väntar distriktsidrottsstämma då medlemmarna bland annat ska besluta om ny styrelse. Och det är trions uppgift att lägga fram ett förslag.

Bra blandning av kompetenser

Uppgiften kräver en hel del arbete. Bland annat gäller det att få till en bra blandning av kompetenser och erfarenheter i styrelsegruppen.

– Vi vill ha en spridning bland kandidaterna, både vad gäller idrott och kommuner. Målet är att få så stor spridning i Halland som möjligt, säger Frida Lager.

Arbetet inför stämman tar sin början redan i augusti. Inledningsvis handlar det om att träffa och intervjua den nuvarande styrelsen samt revisorn.

– Vi ställer frågor om hur de upplever styrelsearbetet. Både rent allmänt och mer specifikt, exempelvis om mötesteknik, säger Jarl Kristensson.

– Vi vill också fånga upp om det finns några kompetensluckor som behöver fyllas, fortsätter Frida Lager.

Intervjuar kandidater och tar fram förslag

När nulägesbilden är klar tar nästa fas vid; att eventuellt ersätta medlemmar som lämnar styrelsen.

Fönstret för att nominera kandidater är öppet fram till 15 januari. Föreningar, RF:s medlemsorganisationer och specialdistriktsförbund har möjlighet att föreslå personer som passar för uppdraget.

Därefter väntar ännu fler möten för valberedningen, som ska intervjua kandidaterna.

– Vi åker som på en liten turné genom Halland under den här tiden på året, säger Ulf Andersson och konstaterar att det är en något hektisk period.

– Men det är väldigt roligt också. Vi arbetar strategiskt tillsammans över hela året.

Vet du någon person som skulle vara lämplig och en tillgång som företrädare för RF-SISU Halland och föreningslivet i Halland? Läs mer nedan.

Valberedningens arbete blir som mest synligt under distriktsstämman, men jobbet som de lägger ned sträcker sig långt utanför mötet.

Uppdraget består av två delar: att analysera och granska den sittande styrelsens arbete och att presentera ett väl genomtänkt förslag på ny styrelse till stämman.

För att kunna göra det arbetar Frida Lager, Jarl Kristenson och Ulf Andersson kontinuerligt under hela verksamhetsåret efter en tidplan som de har tagit fram.

Brev till medlemmarna

När året närmar sig sitt slut skickar de ut ett brev till medlemmarna med en redogörelse över de gångna 12 månaderna.

– Det är jätteviktigt att visa hur vi har jobbat, säger Jarl Kristensson.

Trion har varit en del av RF-SISU Hallands valberedning mellan fyra till fem år och tycker att det är en givande uppgift.

– Det är väldigt intressant för en idrottsintresserad person som man är. Det ger en bra insikt i RF-SISU Hallands arbete, säger Ulf Andersson.

Val till stämman 2023

Ordförande: Susanne Erlandsson, står till förfogande för omval.

Ledamöter vars mandatperiod går ut:

Anders Bengtsson står till förfogande för omval.
Ann-Charlotte Järnström kandiderar inte för omval.
Jessica Gunnarsson har avgått under mandatperioden pga anställning hos RF-SISU

Ledamöter med mandatperiod till 2024:Paulina Magnusson, Linus Engdahl och MartinWendelbo.

REVISION

Enligt antagna stadgar utses på Distriktsstämman ett revisionsbolag, Baker Tilly Halmstad.

LEKMANNAREVISOR

Ordinarie: Ulf Järphag, står till förfogande för omval

Ersättare: JohanJohqviststår till förfogande för omval

PERSONVAL

Föreningar, SDF:s ochMO:sdistriktsförbund får enligt”RF-SISU Hallands” stadgar senast den 15 januari inkomma med namn på kandidater inför personvalen.

VALBARHET

Valbar vid personvalenär varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en idrottsförening som är ansluten till RF-SISU:s distriktsförbund, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks, SISU-distrikt, RF eller DF.

MANDATPERIODER

Ordförande väljs på ett år ochstyrelseledamöter på två år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år. Revisionsbolag utses på ett år.

FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGEN

Förslag på kandidater skickas senast den 15 januari till valberedningens ordförande Jarl Kristenson via e-post jakr@telia.com eller telefon 070-328 98 80.

Sidan publicerades: 28 november 2022