Idrottsforum 2022: Samverkan öppnar dörrar till meningsfull fritid

Genom samverkan mellan idrottsföreningar, kommuner och RF-SISU Halland öppnas dörrar till föreningslivet för barn och unga som annars inte hade hittat dit. Under Idrottsforum berättar Anne Börjesson och Eleonor Abaji från Kungsbacka kommun om erfarenheter av arbetet och hur det gör skillnad.

Sidan uppdaterades: 16 november 2022

Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd (ABU) är en av punkterna i programmet när Idrottsforum 2022 går av stapeln.

– Vi kommer att berätta om de fantastiska föreningar som vi samverkar med och hur vi genom det här samarbetet kan slussa ut barn och unga till en meningsfull fritid. Föreningarna anpassar aktiviteter för vår målgrupp som annars inte har så lätt att ta sig in i föreningslivet, säger Anne Börjesson, utvecklare på Kungsbacka kommun, som håller i seminariet tillsammans med kollegan Eleonor Abaji.

Föreningar får berätta

ABU handlar om att erbjuda fritidsaktiviteter för barn- och unga med obesitas, psykisk ohälsa, övervikt och funktionsnedsättning. Arbetet bygger på samverkan mellan kommuner och föreningar med syftet att bidra till ökad psykisk och fysisk hälsa hos målgruppen. RF-SISU Halland stöttar arbetet genom nätverk för engagerade föreningar.

– Vi kommer ha med oss en förening som berättar hur de har gjort och varför de är engagerade, säger Eleonor Abaji.

Kungsbacka är en av tre halländska kommuner som jobbar med ABU. Arbetet bedrivs genom friskvårdsgrupper och aktivitetsgrupper i samverkan med både idrottsföreningar och andra föreningar.

"Betyder otroligt mycket att komma in i ett sammanhang"

Vid starten 2008 var det som ett projekt och sedan 2011 har modellen varit en del av den ordinarie verksamheten. Antalet samverkande föreningar i Kungsbacka är i nuläget uppe i ett tiotal.

– Vi har ökat antalet föreningar varje år, vilket är tur för vi får fler och fler barn som saknar sociala sammanhang. Föreningar är så himla viktiga för att bryta det, säger Anne Börjesson.

– Något som vi märker är att många i målgruppen aldrig har varit med i en förening. Det betyder så otroligt mycket att komma in i ett sammanhang och känna sig delaktig, säger Eleonor Abaji.

Rörelseglädje hela livet

Idrottsforum är en mötesplats där idrotten i Halland samlas kring aktuella frågor. Årets evenemang arrangeras på Varbergs stadshotell 18-19 november och fokuserar på temat ”den moderna föreningen engagerar”.

Vad är en modern förening för er?

– En förening som engagerar människor och som jobbar med Strategi 2025. Det handlar om att kunna ta emot alla – de som vill tävla och de som bara vill ha kul. Eliten behövs för bredden och bredden behövs för eliten. Rörelseglädje hela livet!

Sidan publicerades: 28 oktober 2022