Grundutbildning för tränare: Två dagar med övernattning, Kungsbacka

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att utgå från i din fortsatta tränarroll. Du får gå utbildningen från det år du fyller 14 år.

Sidan uppdaterades: 9 januari 2023

I höst kommer det åter att finnas möjlighet att genomföra utbildningen under två sammanhängande dagar med övernattning. Utbildningen drar igång 4 september med en digital kick off. Därefter träffas gruppen fredag-lördag 15-16 september i Kungsbacka (plats meddelas senare). Därefter kommer vi ha en digital återträff den 9 oktober.

Plats:

Digital och Kungsbacka

Datum:

måndag 4 september 2023

Starttid:

Kl. 19.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast måndag 28 augusti 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 9 januari 2023

Kontakt

Simon Andersson

Ungdomskonsulent

079 58 58 198