Kvinna lutar sig mot staket

Projektstöd Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 1 juni 2023

RF-SISU Halland var ett av sex pilotdistrikt som ingick i regeringens satsning på Idrott för äldre 2020-2021. Under 2022-2023 jobbar alla RF-SISU-distrikt med Idrott 65+ och vi på RF-SISU Halland är redo att fortsätta stödja det halländska föreningslivet i att inkludera målgruppen ännu mer.

Projektstödet Idrott 65+ är nu öppet och sista ansökningsdagen är 31 oktober 2023.
Vi hopppas att många av våra halländska föreningar söker projektstödet och ser de stora vinsterna i att erbjuda målgruppen en aktiv fritid.

Två huvudområden för stöd

Det finns två huvudområden som er förening kan beviljas stöd för:

 • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen 65+.
 • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen 65+.

Det går även att kombinera uppstart av ny verksamhet samt utveckling av befintlig verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

Maximalt 50 procent av den budget RF-SISU Halland tilldelats under 2023 får beviljas föreningar som inte har beviljats Verksamhetsstöd IF Idrott 65+ 2023. Verksamhetsstödet på 3000 kr per förening var ett stöd föreningar kunde söka under perioden 15 mars till 30 april 2023.

 • Läger. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka
  individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
 • Annan huvudanordnare. Stöd får inte beviljas för föreningens deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Vid många ansökningar kan projektstödet ta slut innan ansökningsperioden är slut.

För att olika idrotter och föreningar ska få ta del av projektstödet kommer RF-SISU Halland fördela projektstödet till föreningar inom olika specialidrottsförbund och olika kommuner.

Kvalitetskriterier

Följande fyra kvalitetskriterier kommer att användas vid bedömning av inkomna projektansökningar:

 • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
 • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
 • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
 • Projektet bedöms bidra till mer blandade (heterogena) deltagargrupper (alla diskrimineringsgrunder).

Föreningen behöver inte uppfylla alla fyra kriterier, men ska inkludera minst en.

Ta gärna kontakt med er idrottskonsulent och påbörja planeringen av er satsning.

Goda exempel på Hallandska föreningar som redan börjat.

Sidan publicerades: 19 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!