Projektstöd Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 12 december 2023

Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Som aktiv i en idrottsförening ges äldre möjligheten till mer fysisk aktivitet och en mer positivt social samvaro. Vi på RF-SISU Halland är redo att fortsätta stödja det halländska föreningslivet i att inkludera målgruppen ännu mer.

Projektstödet Idrott 65+ för perioden 2024 - 2025 är nu öppet och sista ansökningsdagen är 31 oktober 2025. Återrapport ska ske senast 1 månad efter projektets slutdatum.
Vi hopppas att många av våra halländska föreningar söker projektstödet och ser de stora vinsterna i att erbjuda målgruppen en aktiv fritid. Även SF har sökbara projektstöd för IF att söka kopplat till målgruppen. SF-stödet går att kombinera med stöd från RF-SISU Halland.

Syfte och mål

Stödet syftar till att utveckla verksamheten i IF i enlighet med Strategi 2025 för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter. Målsättningen är att öka:

• Antalet personer 65+ som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
• Antalet IF som bedriver idrottsverksamhet för 65+.
• Antalet IF som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro.

Två huvudområden för stöd

Det finns två huvudområden som er förening kan beviljas stöd för:

 • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen 65+.
 • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen 65+.

Det går även att kombinera uppstart av ny verksamhet samt utveckling av befintlig verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

 • Läger. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka
  individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
 • Annan huvudanordnare. Stöd får inte beviljas för föreningens deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Vid många ansökningar kan projektstödet ta slut innan ansökningsperioden är slut.

För att olika idrotter och föreningar ska få ta del av projektstödet kommer RF-SISU Halland fördela projektstödet till föreningar inom olika specialidrottsförbund och olika kommuner.

Kvalitetskriterier

Följande fyra kvalitetskriterier kommer att användas vid bedömning av inkomna projektansökningar:

 • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
 • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
 • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
 • Projektet bedöms bidra till mer blandade (heterogena) deltagargrupper (alla diskrimineringsgrunder).

Föreningen behöver inte uppfylla alla fyra kriterier, men ska inkludera minst en.

Ansökan

Ansökan görs via IdrottOnline och sista dagen för ansökan är 31 oktober 2025.
Ta gärna kontakt med er idrottskonsulent och påbörja planeringen av er satsning.

Goda exempel på Hallandska föreningar som redan börjat.

Sidan publicerades: 19 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!