Tennisspelare spelar tennis en solig dag

Projektstöd Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024

Hos oss på RF-SISU Halland kan din idrottsförening söka projektstöd för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet i linje med målen i Strategi 2025. Stöd kan också sökas från din idrotts specialidrottsförbund.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 – i riktning mot visionen; svensk idrott världens bästa.

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år. Fyra områden prioriteras under 2024–2025.

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Utbildning barn och ungdom
 • Ungdomsinitiativ

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en av idrottens värdegrunder, men idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika öppen och tillgänglig för alla. Stödet ska bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik och för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del av eller avviker mot idrottens normer.

Exempel på satsningar:

 • Utbildningsinsatser för ledare i hur idrottens normer påverkar individer och grupper.
 • Utveckla föreningens tränings- och tävlingsformer för att inkludera fler längre.
 • Genomföra satsningar för de barn- och ungdomar som inte finns i er förening idag.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsen har som mål att ha en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Men vi vet att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Stödet ska bidra till att föreningsmiljöer för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år är trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Exempel på satsningar:

 • Genomföra idrottsövergripande utbildningsinsatser för föreningsmedlemmar, barnledarutbildning etc.
 • Utveckla föreningens arbete inom trygg idrott.
 • Genomföra idrottsövergripande samarbeten och satsningar med andra idrottsföreningar, idrottsskola etc.
 • När ungdomarna själva har idéerna låt dem få ansöka och genomföra ett projekt, vi kallar det ungdomsinitiativ. 

Utbildning barn och ungdom

Denna inriktning är en undergrupp till Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.
Under 2024-2025 kan Hallands idrottföreningar söka tillbaka kostnaden för utbildningar som utvecklar föreningens barn- och ungdomsverksamhet (gäller ej SF-utbildningar).

Exempel på utbildningar som föreningen kan söka tillbaka via detta projektstöd:

 • Grundutbildning för tränare
 • Fortsättningsutbildning för tränare
 • Idrottsforum 2024
 • Grundutbildning för föreningsledare (gäller föreningar med eller som avser att starta barn- och ungdomsverksamhet)

Ungdomsinitiativ

Denna inriktning är en undergrupp till Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.
RF-SISU Halland har valt att erbjuda engagerade ungdomar i idrottsföreningar möjlighet att söka projektbidrag för att förverkliga tankar och idéer som de har för att bidra till att få fler ungdomar att stanna kvar i deras idrottsförening. Det kallar vi ungdomsinitiativ, initiativ av och för ungdomar. Vi vill att det ska vara enkelt för ungdomar att engagera sig i sin fritid och vi vill på detta sätt hjälpa till att förverkliga drömmar.

Exempel på satsningar:

 • Ungdomarna i en ridklubb sökte för aktiviteteter för andra ungdomar ex filmkvällar i klubblokalen, föreläsningar och laga-mat-tävling.
 • Ungdomar i en skateförening sökte för att bygga till en del i skateparken.
 • Ungdomar i simhopp ville bjuda in föreläsare för att höja sina kunskaper.

Enkelt att göra ansökan

Om du är intresserad av projektstöd är du välkommen att kontakta våra idrottskonsulenter för att presentera er projektidé. Därefter gör föreningen en ansökan i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Var noga med att välja RF-SISU Halland som mottagare.

Vad beviljar vi inte stöd till?

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet som:

 • Läger
 • Material till ordinarie verksamhet
 • Individuella kostnader - individers medlems- eller träningsavgifter
 • SF-utbildningar

Fler instruktioner för hur en ansökan skapas och skickas in hittar du här.

Sidan publicerades: 19 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!