Idrott för äldre

Sidan uppdaterades: 15 mars 2023

De äldre finns redan i idrottsrörelsen i så gott som varenda idrott och flera RF-SISU distrikt har många års av erfarenhet av att samarbeta på olika sätt med kommuner och regioner för att öka aktiviteten bland de äldre. Med över 2 miljoner människor i Sverige som är 65 år eller äldre finns det dock utrymme för utveckling.

2020 fick idrottsrörelsen under två år pengar av regeringen för idrott för äldre. Satsningen gör det möjligt för idrottföreningar att utveckla verksamheten för en målgrupp vi tidigare inte fått statliga medel för.

Stödet ska ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv och minska ensamhet hos målgruppen 65 år och äldre (65+). Bakgrunden till stödet är att RF inför valet 2018 tog initiativ till ett gemensamt upprop med seniorsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF och RPG för behovet av stärkt arbete med fysisk aktivitet och ökad hälsa bland äldre.

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat att den tvååriga satsningen ska ske inom fyra olika områden:

  • Ge äldre förutsättningar att idrotta i en förening
  • Genomföra insatser i kommuner i samverkan med seniororganisationerna
  • Kartlägga och utvärdera målgruppens verksamhet

Kontakta din idrottskonsulent om din förening vill inkludera idrott för äldre i er verksamhet.


Sidan publicerades: 8 december 2022

Kontakt

Rina Muttoni

Idrottskonsulent

0720764278

Idrottsansvar: skolidrott, fotboll, Sätt Gotland i rörelse