Ökning av jämställda idrottsstyrelser

90% av specialidrottsförbundens styrelser har en jämställd sammansättning. En snabbt ökning de senaste åren visar att utvecklingen går åt rätt håll.

Sidan uppdaterades: 12 februari 2023

Enligt en rapport från Centrum för idrottsforskning tar kvinnor allt större plats i ledande positioner inom specialidrottsförbundens styrelser. 64 av 71 förbund, alltså 90 %, har en jämställd sammansättning. 2017 var 40 av 71 förbundsstyrelser jämställda, alltså 56%. Den snabba utvecklingen är ett resultat av idrottsrörelsens jämställdhetsmål som ska vara uppnådda 2025, där det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Ett delmål är att kvinnor och män i alla beslutande organ ska vara representerade med minst 40%.

Dock innebär inte statistiken att styrelsearbetet är jämställt i praktiken och idrottsforskaren Daniel Alsarve menar att idrottsrörelsen skapades av män för män och rymmer paradoxer som är svåra att hantera. Men det har aldrig funnits så många kvinnor i specialidrottsförbundens styrelser som nu och förändringen går snabbare än någonsin. Bara mellan 2019 och 2020 skedde en ökning med 25 procentenheter.

Sidan publicerades: 12 februari 2023