Löner

Vi hjälper till med lönen

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Gotland kan hjälpa din förening med löne- och personaladministration, redovisningstjänster m m. Att sköta löneadministrationen för anställd personal i föreningar eller förbund är en krävande arbetsuppgift och en uppgift som tar allt mer av den ekonomiansvariges tid.

Finns det dessutom anställd personal med lönebidrag/andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, tillkommer ytterligare administration. Myndigheter kräver att detta sköts professionellt från föreningslivet. RF-SISU Gotland erbjuder nu föreningar och förbund hjälp och service med löneadministration.

Det vi kan hjälpa till med

 • Lönen bereds och betalas ut via insättning på
  löntagarens konto varje månad
 • Lönespecifikation sänds ut till den anställde
 • Skatter och lagstadgade avgifter redovisas och betalas
 • Rapportering av sjukfrånvaro till Försäkringskassan
 • Rapportering av årslöner och kontrolluppgifter
 • Rekvirerar ev lönebidrag från Arbetsförmedlingen
 • Information om lagar och avtal på
  personalområdet
 • Arvoden till ledare, styrelse och övriga

Arbetsgivarens förenings/förbunds ansvar

 • Det totala arbetsgivaransvaret
 • Ansvarar för att arbetsrapport lämnas till RF-SISU Gotland varje månad
 • Ansvarar för att söka ev bidrag hos Arbetsförmedlingen
  och ser till att dessa bidrag förlängs vid löptidens slut
 • Stämmer av semester

Kostnad

Anställd nr 1, 200 kr/månad (2 160kr/år)
Anställd nr 2 och fler, 150 kr/månad per anställd

Sidan publicerades: 27 oktober 2022