Trygg idrott

Sidan uppdaterades: 3 april 2024

Vi ska erbjuda en föreningsidrott där alla har möjlighet att ha roligt, må bra och utvecklas. En trygg idrottsmiljö där vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp är en självklarhet.

Idrottsrörelsens värdegrund bygger på fyra hörnstenar:

 • Glädje och gemenskap
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel
 • Demokrati och delaktighet

Om vi tillsammans omsätter värdegrunden i handling så har vi nått en lång väg mot en trygg idrott.

NYHET! Nu kan ni söka stöd för "trygghetsperson" i föreningen

Med en trygg idrottsmiljö är förhoppningen att fler barn och ungdomar stannar kvar inom den organiserade idrotten. Föreningar kan nu söka stöd för att utse en eller två personer (som idag inte har omfattande uppdrag) för att bli trygghetsperson i föreningen. Ni får stöd från RF-SISU Gävleborg för att genomföra satsningen där trygghetspersonerna ansvarar för att delta i 2-4 nätverksträffar och ansvara för vissa avgränsade uppdrag.

Länk till mer information om Trygghetsperson i föreningen

Förebyggande arbete för en trygg idrott

I idrottsrörelsens gemensamma idédokument Idrotten vill kan du hitta inspiration till ert värdegrundsarbete. När det gäller barn- och ungdomsidrott kan ni även ta hjälp av Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Länk till mer information om Barn- och ungdomsidrott

Checklista för en trygg idrottsmiljö:

 • Skaffa er kunskap. "Skapa trygga idrottsmiljöer", "Barnens spelregler" och "Stopp min kropp - på fritiden" är några av de material som finns. Du hittar länkarna här på webbsidan.
 • Lyft trygghetsfrågorna på ledarträffar och föräldramöten.
 • Arbeta fram och kommunicera en tydlig och förankrad värdegrund i föreningen.
 • Ta fram en tydlig och enkel handlingsplan.

Ta gärna hjälp av RF-SISU Gävleborg för att starta ett gemensamt arbete kring er förenings värdegrund. Vi har stor erfarenhet av att leda processer där ni tillsammans i föreningen kommer överens om hur ni vill att er verksamhet ska bedrivas. Vi kan även vägleda er i arbetet med att få värdegrunden att genomsyra verksamheten i er förening.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Begränsat registerutdrag är ett krav

Från den 1 januari 2020 gäller Riksidrottsmötets beslut om att alla i idrottsföreningen som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn, ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något grovt brott.

Länk till lathund för idrottsföreningar om hantering av registerutdrag

Det gå även att få de flesta typer av utdrag från polisens belastningsregister till din digitala brevlåda. Utdraget kan sedan kontrolleras av exempelvis arbetsgivaren eller föreningen via polisens kontrolltjänst.

Länk till Polisens info om digitalt registerutdrag

Om värdegrunden bryts

Det är viktigt att agera om du är orolig för någonting i din förening. Börja med att berätta hur du känner för någon av de ansvariga i din förening för att se om ni tillsammans kan komma vidare med frågan.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).

Ta kontakt med sakkunnig

Gäller din oro främst barn eller unga kan du ta kontakt med sakkunnig i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida dig vidare. Sakkunnig i ärenden som rör Gävleborgsdistriktet är:
Jonas Värm
E-post: jonas.varm@rfsisu.se
Telefon: 070-452 56 96

Mer info på RF:s webbplats

På Riksidrottsförbundets webbplats finns mer kunskap och stöd att hämta i frågor som rör trygg idrott, bland annat:

 • Idrottombudsmannen
 • Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst
 • BRIS stödlinjer för barn, vuxna och ledare,
 • registerutdrag
 • idrottsrörelsens uppförandekod
 • arbetet mot sexuella övergrepp.

Länk till Trygg och inkluderande idrott på Riksidrottsförbundets webbplats


Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Emma Håkansson

Idrottskonsulent

070-872 06 73

Utgår från lokalkontor: Gävle

Stödmaterial om trygg och inkluderande idrott - en hjälp för föreningar i utvecklingsarbetet.

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Rädda Barnens material till stöd för idrottsledare som vill tala med barn om frågor som känslor, privata områden och samtycke.