Integration och mångfald

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Idrotten är en viktig arena för integration. I Gävleborg har många idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både idrottsrörelsen och samhället i Gävleborg utvecklas till det bättre.

RF-SISU Gävleborg vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Det ligger i linjer med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla.

Ett exempel på insatser som görs är vår satsning Hälsa för alla där vi erbjuder folkbildning kombinerat med fysisk aktivitet för målgruppen nyanlända.

Länk till mer information om Hälsa för alla

Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Det är en mötesplats över gränser och en viktig arena för integration. Medan pojkar med utländsk bakgrund är med i föreningsidrotten i samma utsträckning som pojkar med svensk bakgrund, har vi en utmaning att nå flickor och ledare med utländsk bakgrund. Det finns också stora skillnader mellan idrotter och mellan föreningar.

Det här kan din förening göra

Många idrottsföreningar i Gävleborg har utvecklat eller startat ny verksamhet för att välkomna asylsökande och nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Effekten har ofta blivit ett starkare och mer levande föreningsliv samtidigt som det har en stor betydelse för alla individer.

De föreningar som vill dra igång liknande initiativ behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns många lärdomar att dra från andras erfarenheter. Kontakta någon av våra idrottskonsulenter för att få ta del av kunskaperna, erfarenheterna och veta mer om de stöd som finns.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Översatt material: Idrott – en bra start i livet

Riksidrottsförbundet har tagit fram foldern "Idrott – en bra start i livet" som på ett enkelt sätt förklarar hur idrotten i Sverige fungerar på olika språk: svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska.

Här kan du ladda ner foldern i olika språkversioner:

Svenska (pdf)Pdf, 144 kB.Länk till ett dokument

Lätt svenska (pdf)Pdf, 120 kB.Länk till ett dokument

Ukrainska (pdf)Pdf, 814 kB.Länk till ett dokument

Ryska (pdf)Pdf, 818 kB.Länk till ett dokument

Finska (pdf)Pdf, 148 kB.Länk till ett dokument

Bosniska (pdf)Pdf, 206 kB.Länk till ett dokument

Arabiska (pdf)Pdf, 2 MB.Länk till ett dokument

Spanska (pdf)Pdf, 146 kB.Länk till ett dokument

Engelska (pdf)Pdf, 136 kB.Länk till ett dokument

Dari (pdf)Pdf, 2 MB.Länk till ett dokument

Tigrinja (pdf)Pdf, 5 MB.Länk till ett dokument

Sorani (pdf)Pdf, 2 MB.Länk till ett dokument

Albanska (pdf)Pdf, 130 kB.Länk till ett dokument

Somaliska (pdf)

Video med teckenspråkstolkad version

Folder med alla språkversioner samlade

Om integration och idrott för nyanlända på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om idrott för nyanlända. Där hittar du bland annat mer informationsmaterial på olika språk, får svar på vanliga frågor om idrott för nyanlända och kan ta del av forskning som visar vad idrotten ger för nyanlända.

Till idrott för nyanlända på rf.se

Sidan publicerades: 18 november 2022