”Börja med det enkla – prata, fika, bjud in!”

Sidan uppdaterades: 20 december 2023

Olof Höglin är samarbets- och sponsringsansvarig i Gävle Skidkamrater och har varit delaktig i arbetet när föreningen gått från 20 barn till 75 och från två utbildadwe tränare till 15. Ett steg i taget, med enkla medel och ett inbjudande förhållningssätt har man hittat en väg att stärka föreningsverksamheten hållbart.

– Från att vi har varit en nästan vilande förening har vi idag runt 500 medlemmar, berättar Olof Höglin, Gävle Skidkamrater. Vi har i dag cirka 75 barn mellan 4 och 15 år som tränar med oss – för några år sedan var det bara 20. Alla våra 15 ledare har genomfört ledarutbildningar till skillnad från tidigare när det var bara två.

Den levande klubbstugan

Vi ville gå från undangömd till aktiv. Det började med att vi funderade över föreningens värdegrund och gjorde ett arbete kring det. Vi kom fram till något vi kallar "Positivt TUGG". Det står för Trygghet, Utveckling, Glädje och Gemenskap. Vi vill att värdegrunden ska finnas med i allt – från styrelsearbete till aktiviteter.

Vi drog i gång något som vi kallar för "Ungdomsviljan", det tror vi är en bidragande orsak till att vi fått in många unga som hjälper till. Med Ungdomsviljan lyfter vi något mer än själva träningen i sig. Vi har öppnat upp en tidigare ganska stängd och anonym klubbstuga och skapat en levande klubbstuga där man kan lära känna varandra utanför träningen. Varannan onsdag har vi fika i klubbstugan. Där kan man hänga en stund efter träningen, alla tränare finns där och man kan prata om hur det känns. Alla föräldrar är också välkomna, det är en bra förutsättning för att ha en bra och avslappnad dialog med dem.

Uppmuntra till små insatser

Vi tror så här: Är man mätt, glad och nöjd när man kommer från onsdagsträningen, så känner man på ett ännu bättre sätt att det varit en bra träning… Det blir på ett annat sätt än när man åker hem direkt och är frusen efter att ha varit ute i minus tolv grader. Det gäller både aktiva och föräldrar.

När vi träffar föräldrarna så försöker vi uppmuntra de som kommit dit att delta på något litet sätt, inte som fulllfjädrad tränare, men kanske kan de känna att de vill bidra med någonting. Vara vägvisare i något spår, sätta ut koner, finnas till hands på olika delar av området där det kan vara lite mörkt och läskigt att åka ensam ...

Medlemsdagar

Vi satsar också på att ha medlemsdagar. Vi undviker att kalla det arbetsdag, det känns lite avskräckande, säger Olof. Under den dagen har vi haft fantastiskt bra uppslutning och vi gör många olika saker – barnen har till exempel gjort en rolig trollstig, någon har hjälpt till att rensa i klubbstugan och någon går en sväng med en motorsåg längs spåret.

Även här skulle jag säga att fika är viktigt! En hungrig förälder kommer aldrig att säga ja till ett uppdrag. Det är liksom avväpnande att sitta ned och dricka kaffe tillsammans.

Vi har sett till att alla våra ledare går utbildningar via RF-SISU så att defår en bra grund. Vi har även satsat på att ha en trygghetsperson i föreningen som man ska kunna gå till om man har frågor som man kanske inte vill ta med sin tränare.

OLOFS TIPS:

  • Var tydlig och börja med att be någon göra något väldigt enkelt och avgränsat. Börja prata. Fika tillsammans.
  • Skapa gemenskap utanför träningen, använd klubbstugan/lokalen/ytan.
  • Ha en tydlig värdegrund som genomsyrar det ni gör.
  • Bjud tydligt in föräldrarna, framför allt till de yngre barnen, så att de känner sig välkomna. Det är ganska vanligt att föräldrar kan tro att de stör om de kommer för nära.
  • Fokusera på barnen – inte bara på träningen. Skapa en verksamhet där ni skapar trivsel i första hand, det är viktigare än själva utövandet och resultaten.

Tillbaka till sidan med tips från fler föreningar

Sidan publicerades: 19 december 2023