Årlig temakonferens

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Vid RF-SISU Gävleborgs årliga temakonferenser bjuder vi in beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med frågor kopplat till idrott, hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering i Gävleborg. Vi vill ge utrymme för dialog kring hur vi gemensamt kan bidra till ett starkare Gävleborg, hur vi kan sätta fler i rörelse och hur vi kan tänka och agera hållbart för att skapa jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet, en stark idrottsrörelse och en god folkhälsa.

Senaste Temakonferensen:

Temakonferens 2022
Att planera för fysisk aktivitet – från det regionala till det lokala

Konferensen genomfördes digitalt den 24 februari 2022

Med pandemin fortfarande flåsande i nacken börjar vi sakta men säkert ta oss tillbaka ut i samhället för att träffa varandra och aktivera oss. Men alla har inte kommit tillbaka. Har trösklarna blivit högre nu när vi vant oss vid en mer stillasittande tillvaro? Idrottsrörelsens siffror pekar åt det hållet, men vad kan vi gemensamt göra för att motverka den trenden?

Med ett spännande regionalt projekt som utgångspunkt ställer vi frågan: Hur aktiva vill vi bli i framtiden? Hur hittar vi den röda tråden från det regionala till det lokala när det gäller fysisk aktivitet? Från övergripande stora planer, ut till styrelserummet i den ideella föreningen och till varje enskild medborgare?

Föredragshållarna på Temakonferens 2022:

 • "Ett Gävleborg i rörelse" – Eva Lindberg, regionråd Region Gävleborg, tecknar en bild av Region Gävleborgs arbete kopplat till folkhälsa, idrott och fysisk aktivitet.

 • "Cykla mera – cykelpotential i Gävleborg" – Julia Cederstrand, strateg Region Gävleborg, berättar om ett av de arbeten som ska verka för ökad fysisk aktivitet i länet. Cykelplanen och potentialstudien handlar om att skapa förutsättningar och visa möjligheter för att kunna bryta mönster.

 • "Med uppdrag att sätta fart" – Per Nilsson, ordförande, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, har i uppdrag av regeringen att verka för en förbättring av folkhälsan och ser vikten av att kroka arm med idrottsrörelsen och ta till vara befintliga strukturer i varje region.

 • "Pilotarbete för mer rörelse i Sörmland" – Mia Vejdal, verksamhetschef Välfärd & folkhälsa Region Sörmland och Johannes Hedlund, projektledare pilotprojektet FASIS, berättar hur region och kommuner tillsammans arbetar fram en modell för Fysisk Aktivitet i Samhällplaneringen i Sörmland. Hur skapas hållbara förutsättningar och effekter som gör skillnad? Mycket kretsar kring rörelseförståelse – men vad är det och hur kopplar man det till lokala och regionala samhällsutvecklingsfrågor?

 • "Skolans rörelsesatsning i praktiken" – Carin Engblom, rektor, Norrtullskolan i Söderhamn, såg dagligen effekterna av ett ökat stillasittande - och ville göra något åt det. Rörelsesatsning i skolan visade sig vara en fungerande metod för att nå även de inaktiva barnen. På Temakonferens 2022 beskriver hon det praktiska arbetet.

Här kan du ta del av en sammanfattning av Temakonferens 2022 Pdf, 198 kB.

Kommande temakonferenser

Har du idéer om hur du eller din organisation kan bidra med innehåll till våra temakonferenser?
Kontakta Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg:
anngerd.bergdahl@rfsisu.se
070-672 51 31

Tidigare Temakonferenser

Temakonferens 2021
Idrott, anläggningar och samhällsplanering 2

Konferensen genomfördes digitalt den 12 mars 2021.

Föreläsare Temakonferens 2021:

 • Stephan Barthel, professor, Högskolan i Gävle, är en av de internationellt mest publicerade och citerade inom området hållbar stadsutveckling. Stephan kommer att prata om hur gröna idrottsytor och samverkan aktörer emellan kan bidra till ett helhetsperspektiv på det hållbara och motståndskraftiga samhället.

 • Åsa Llinares Norlin, ordförande Parasport Sverige, har siktet inställt på att skapa konkret verkstad och sätta tillgänglighetsfrågorna i centrum på allvar. Åsa vill etablera ett synsätt kring tillgänglighet som kräver att vi vänder på våra resonemang. Med parasportens idrottspolitiska program som fond, ger hon råd om hur.

 • Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef, Linköpings kommun, ledde processen när kommunen tog fram ett idrottspolitiskt program med handlingsplaner som är aktivitetsspecifika istället för nämndspecifika. Kopplat till arbetet har Andreas även lett arbetet med att ta fram kommunens anläggningssstrategi.

 • Jonnie Nordensky, projektledare för anläggnings- och idrottsmiljöfrågor på Riksidrottsförbundet, arbetar bland annat med hur idrott och rörelse kan synliggöras i den fysiska planeringen. RF har har utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i planprocesser, vilket Jonnie kommer att berätta mer om.

Här kan du ta del av en sammanfattning av Temakonferens 2021 Pdf, 138 kB.


Temakonferens 2020
En aktiv fritid för alla

Konferensen genomfördes digitalt den 9 oktober 2020 i samverkan med Parasport Gävleborg och Gästriklands Innebandyförbund

Föreläsare Temakonferens 2020:

 • Elin Lund Jonsson, Parasport Gävleborg
 • Jakob Westerlund, Gävleborgs Innebandyförbund
 • Åsa Llinares Norlin, Parasport Sverige
 • Karin Riddar, Parasport Jämtland


Temakonferens 2019
Idrott, anläggningar och samhällsplanering 1

Konferensen genomfördes fysiskt på plats på Elite Grand Hotel i Gävle där utrymme gavs för workshops, dialog och erfarenhetsutbyte.

Vid temakonferensen medverkade föreläsare från bland annat Uppsala kommun, Riksidrottsförbundet och Skanska. Även Sandvikens kommun och Bollnäs kommun var föredragande och redovisade dagsläget i det pågående arbetet med idrottsstrategiska frågor.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Ann-Gerd Bergdahl

Distriktsidrottschef

070-672 51 31