Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 19 september 2023

Rörelsesatsning i skolan riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som inte rör på sig tillräckligt. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa senare i livet. Genom att inspirera barnen så att de kan fler rörelser blir det roligare och intresset för rörelse hela livet större.

Vi vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. Vi vill skapa större rörelseförståelse – det betyder att vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

Rörelsesatsning i skolan är en del av regeringens initiativ ”Samling för daglig rörelse”. På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du mer information om Rörelsesatsning i skolan.

Länk till Rörelsesatsning i skolan på Riksidrottsförbundets webbplats

På Riksidrottsförbundets webbplats finns en enkel guide till Rörelseförståelsens grunder

RF-SISU Gävleborg driver rörelsesatsningen i länet

Sedan 2018 har vi utbildat lärare och rörelsecoacher vid utvalda skolor i flertalet av Gävleborgs kommuner. Vi har arbetat för att dels fördjupa kunskapen hos skolpersonalen om hur rörelseförståelse påverkar individen och dels på att bredda rörelseförståelsen hos barnen genom att aktivera dem på raster och i anslutning till skoldagen.

Exempel på hur vi kan stödja er:

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Ge inspiration till rörelse
  • Utbilda personal
  • Utbilda elever till rörelseledare
  • Skapa samverkan med förening
  • Starta skolidrottsförening
  • Nätverksträffar

Länk till mer info om vilka skolor som deltar i Rörelsesatsning i skolan

Samarbete med idrottsföreningar

Kontakta oss om er förening är intresserade av att vara en del i rörelsesatsningen och samarbeta med skolorna. Rörelsesatsningen är ett positivt sätt att nå nya medlemmar och föreningen kan presentera sin idrott för barn i åldern 6-12 år.

Länk till mer information för idrottsföreningar som vill samverka med Rörelsesatsning i skolan

Idrotter som arbetar för mer rörelse i skolan

Genom Rörelsesatsning i skolan ger Riksidrottsförbundet samtliga specialidrottsförbund (SF) möjlighet att söka medel för att utveckla underlag för inspiration till rörelse och idrott. Materialen samlar RF på en gemensam sida på RF:s webbplats.

Till sidan med idrotternas material

Information om SF:s möjligheter att söka projektstöd för skolsamverkan

Sidan publicerades: 18 november 2022

Kontakt

Robin Westlin

Verksamhetsutvecklare

Utgår från lokalkontor: Gävle

Kolla in Rörelsesatsningens kunskapswebb och ta del av stöd och material.

Här kan du ladda ned vår broschyr och läsa mer om Rörelsesatsningen i skolan.