Vi finns här för idrottsrörelsen i Gävleborg

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund. Vi ger service till Gävleborgs ca 850 idrottsföreningar och närmare 70 olika specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i länet.

Vårt uppdrag är att:

  • stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå.
  • verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag, idrott och folkbildning, samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Gävleborg.

RF-SISU Gävleborgs arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsårsstämman.

Du hittar våra kontor i Bollnäs, Gävle, Ljusdal, Hudiksvall och Söderhamn. I vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter befinner sig ofta ute i föreningens verksamheter.

Till RF-SISU Gävleborgs uppgifter hör att:

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.
  • stimulera lärande.
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.

RF-SISU Gävleborg arbetar utifrån Idrotten vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Länk till Idrotten Vill Pdf, 1 MB.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Länk till Strategi 2025

Länk till Styrande dokument

Sidan publicerades: 16 november 2022