Stipendier och utmärkelser

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

I Gävleborg finns det ett antal stipendier och utmärkelser som kan delas ut både till aktiv idrottare och till den som gjort något förtjänstfullt inom idrotten. Här nedan finns information om de olika stipendierna och utmärkelserna och hur du gör för att söka.

Kaj Annebrants stipendiefond

Sökande till Kaj Annebrants stipendiefond är ungdomar i Gästrikland som gör en satsning inom sin idrott. Fonden skall ge ett stöd så att den aktive t.ex. kan delta på ett träningsläger, eller införskaffa utrustning som annars skulle kännas för kostsam. Sökande skall vara i åldern 13–25 år och medlem i en idrottsförening i Gästrikland.

Länk till mer information och ansökan

Tore A Jonassons stipendium

Tore A Jonassons stiftelse ska årligen dela ut stipendier till ”fysiska eller juridiska personer som utfört gagnfull gärning relaterad till idrott och/eller idrottsverksamhet”. Ansökan har ett årligt specifikt temaområde.

Länk till mer information och ansökan

Gästriklands Idrottsgala

RF-SISU Gävleborg är samverkanspartner till Gästriklands Idrottsgala där de fyra Gästrikekommunerna, Bonnier News, Göransson Arena samt en jury varje år utser ett antal pristagare i olika kategorier kopplade till idrotten i Gästrikland.

Länk till mer information och nomineringskriterier

Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl är en tävling med ett pris instiftat av Folkspel där svenska folket kan nominera sina eldsjälar inom föreningslivet. Folkspel har arrangerat Årets Eldsjäl sedan 2008 och delar varje år ut stipendium för en halv miljon kronor i fyra olika kategorier, Inkludering, Hälsa, Ledare och Årets Idrottsförening, som är ett samarbete med Riksidrottsförbundet.

Länk till mer information och nomineringskriterier

RF-SISU Gävleborgs förtjänsttecken

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom distriktsidrotten samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap/deltagande i idrottens föreningsliv.

Förtjänsttecken i guld

Förtjänsttecknet i guld kan tilldelas person som tidigare erhållit utmärkelser enligt RF-SISU Gävleborgs bestämmelser och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i förening under minst 25 år.

Förtjänsttecknet i guld är distriktets högsta utmärkelse och ligger till grund för att kunna söka RF:s högsta utmärkelse.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av förbundets chefstjänsteman.

Ansökan ska inlämnas senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag.

Länk till ansökningsformulär

Riksidrottsförbundets högsta förtjänsttecken

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken är den högsta utmärkelse som delas ut inom den svenska idrotttrörelsen. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund eller distriktsförbund och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Länk till mer information om Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Sidan publicerades: 16 november 2022