Idrottshistoria

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Våra idrottshistoriska föreningar gör ett uppskattat och viktigt arbete för att bevara de berättelser, bilder och skeenden som ligger till grund för länets idrottsutveckling. Vi förstår nuet och framtiden bättre genom att även blicka bakåt.

Om du är intresserad av att engagera dig i någon av länets idrottshistoriska föreningar eller har frågor som rör länets idrottshistoriska arv så hittar du information och kontaktuppgifter nedan.

Idrottshistoria i Gävleborg

Gästrikeidrottens historiska förening

Gästrikeidrottens historiska förening bildades 1990 och har som mål att underhålla och väcka intresse för idrottens historia och utveckling i Gästrikland.

Föreningen har verksamhet i samarbete med RF-SISU Gävleborg och Arkiv Gävleborg. Föreningen är medlem i Sveriges Idrottshistoriska Förening, Idrottshistoriska Riksförbundet.

Länk till GHF:s webbplats

Föreningens medlemstidning ”Gästriken” ges ut två gånger om året.

Är intresserad av att bli medlem? Välkommen att kontakta:

Gunnar Lindbom (ordförande)
lindbom.gunnar@telia.com

Bo Nordlund (sekreterare)
bo.nordlund@telia.com

Hälsinglands idrottshistoriska sällskap

HIHS bildades 1990 och har som mål att väcka intresse för idrottshistoria och att dokumentera idrottens historia och utveckling i Hälsingland.

Länk till HHIS webbplats

Sällskapets medlemsskrift ”Idrottsminnen” ges ut fyra gånger per år.

Är intresserad av att bli medlem? Välkommen att kontakta:

Lars Hedlund (ordförande)
larshedlund400@gmail.com
070-624 78 56

Anders Skoglund
agskoglund@gmail.com
070-690 93 01

Idrottshistoria i Sverige

På Riksidrottsmuseets webbplats kan du hitta information om den svenska idrottshistorien. Där finns även sökfunktion för att komma i kontakt med andra idrottshistoriska sällskap och föreningar i Sverige.

Länk till sökfunktion på Riksidrottsmuseets webbplats

Sidan publicerades: 30 november 2022