Konferens om psykisk hälsa lockade många

Det var bred representation bland deltagarna när cirka 130 deltagare från både kommuner, region, länsstyrelse och civilsamhälle samlades för konferens på temat: Psykisk hälsa som resurs. Deltagarna fick under dagen höra mer om strategiska initiativ, aktuell forskning, konkreta verktyg och pågående arbeten.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2024

På initiativ av Region Gävleborg tillsammans med samverkansparterna Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan i Gävle, Rädda Barnen och RF-SISU Gävleborg arrangeras årligen "Regional mötesplats för social hållbarhet". I år handlade konferensen om psykisk hälsa och suicidprevention.

Gemensam strategi på gång

Socialminister Jakob Forssmed hade inte möjlighet att närvara men sände en videohälsning där han nämnde den nationella strategi för psykisk hälsa och suicidprevention som är på gång. Han betonade att det förebyggande arbetet hittills har varit ganska splittrat och att det är viktigt att vi nu jobbar tillsammans.

Socialminister Jakob Forssmed

Olof Hansson, idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg berättade om Skippa attityden, som är ett koncept utvecklat av RF-SISU Gävleborg. I arbetet genomför utbildade ambassadörer återkommande dialogträffar med barngrupper på deras ”hemmaplan”, till exempel i samband med träningar. I dialogen står barnens röster i centrum. Syftet är att bidra till ett tryggt och tillåtande klimat, främja psykisk hälsa och öka medvetenheten om hur negativa attityder påverkar dem själva och deras träningskompisar.

Idrottskonsulent Olof Hansson håller föredrag framför storbildsskärm.

Dialog för att bygga motståndskraft

– Gävleborg har mer än 800 idrottsföreningar, det ger en möjlighet att nå fantastiskt många barn och unga för att påverka i en positiv riktning, säger Olof Hansson. Vi vill att barn ska se att man inte är sin prestation. I det här arbetet kan vi bidra till att bygga motståndskraft som de kan ha med sig i livet när det går lite tyngre.

Övriga föreläsare och panedeltagare kom bland annat från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Region Gävleborg, Gävle Energi, Högskolan i Gävle, Rädda Barnen och Hudiksvalls kommun.

Enade insatser för att nå målen

En av deltagarna var Alexander Hägg som är ordförande för Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg. Han ser att arbetet kan göra skillnad om vi enar våra krafter:

Porträttbild Alexander Hägg ordförande Hållbarhetsnämnden, med föreläsningssal i bakgrunden.

Varför ville du delta?
– Det är en tråkig ände att börja i kanske, men Gävleborg toppar alla listor bakifrån vad gäller hälsa, utbildningsnivå, personer i arbete och så vidare. Om vi ska kunna råda bot på det så är "benet" social hållbarhet avgörande.

Vad tycker du om konferensen?
– Den ger oss möjlighet att landa i likadana slutsatser så att inte region, kommuner, länsstyrelse, högskola och civilsamhälle arbetar helt olika. Med enade insatser kan vi nå de mål vi vill uppnå!

Och vad är det?
– Att Gävleborg ska toppa listorna från rätt håll.

Ta del av materialet från konferensen

Fler röster från konferensen och länkar till presentationer etc finns publicerade på Region Gävleborgs webbplats:
Konferens 2024: Det handlar om livet: att se psykisk hälsa som en resurs - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Sidan publicerades: 24 maj 2024