RF:s ordförande: ”Varje förening i Gävleborg gör stor skillnad”

När Riksidrottsförbundets ordförande Anna Iwarsson gästade RF-SISU Gävleborgs årsstämma i veckan passade hon på att göra en framtidsspaning. Hon gläder sig åt idrottsrörelsens återhämtning efter pandemin och vill lyfta det viktiga regionala arbete som distriktsstyrelser och föreningar gör för att stärka idrottsrörelsen framåt.

Sidan uppdaterades: 11 april 2024

Anna Iwarsson tillträdde som ordförande för Riksidrottsförbundet och SSIU Idrottsutbildarna i januari 2024. På RF-SISU Gävleborgs årsstämma valdes hon till mötesordförande och tog även chansen att dela med sig av tankar hon har om idrottsrörelsens möjligheter och utmaningar framåt.

– Just nu formar vi, tillsammans med distrikten, den strategi som ska komma efter "Strategi 2025". Arbetsnamnet är Svensk idrott 2035 och vi har många spännande, men även utmanande frågor att arbeta med.

Viktig samverkan med kommunerna

Svensk idrott 2035 kommer att handla till exempel om trygga idrottsmiljöer och om idrott för alla. Vi ser idag att skillnaderna är allt för stora mellan olika grupper i samhället och deras möjligheter till fysisk aktivitet och idrott. Här måste vi jobba systematiskt inom idrottsrörelsen. Vi behöver också fundera hur vi tillsammans kan skapa ett bra lärande i det arbetet. Vi kan till exempel bli avsevärt bättre på att inkludera personer med funktionsnedsättning, menar Anna Iwarsson.

Anna ville lyfta den viktiga samverkan som distrikten har med kommunerna.
– Det arbete som görs regionalt i distrikten är så viktigt. Det är i samverkan med kommunerna som ni på distriktsnivå skapar framtida förutsättningar och en mångfald inom idrottsrörelsen.

Anläggningssatsning behövs

Anna ville även peka på ett antal "flaskhalsar". Områden där idrottsrörelsen behöver hjälp från stat och externa parter att komma framåt.

– För det första behöver vi en rejäl satsning på idrottsanläggningar och idrottsmiljöer i Sverige. Vi ser i undersökningar att så mycket som var fjärde förening signalerar att de inte kan ta emot alla som vill idrotta.

– För det andra måste även att det statliga stödet till idrotten höjas. Stödet har urholkats över tid och en kompensation måste till som vi ser det.

– Och en tredje viktig fråga handlar om att skapa hållbara förutsättningar för elitidrotten. Idag lever många elitidrottare under väldigt knappa ekonomiska förhållanden. Så kan vi inte ha det! Så klart hjälper föräldrar och anhöriga till för att det ska gå runt för dessa aktiva, men det här måste vi få en ändring på.

Fortsätt med full kraft

Anna gjorde några medskick till RF-SISU Gävleborgs nya styrelse:
– Jag har tagit del av er verksamhetsberättelse, och ser att ni bedriver ett otroligt fint arbete och även arbetar ur många olika perspektiv. Jag skulle säga att det är att fortsätta på det spåret. Fortsätt med full kraft mot 2025! Det blir synligt för mig här att ni även har ett stort förtroende från idrottsrörelsens medlemmar. Distriktsstyrelsen har en erhört betydelsefull roll och en unik möjlighet att vara katalysator för att få saker att hända regionalt. Ett nav för dialog och samverkan. Det är viktigt att fortsätta det arbetet, säger Anna Iwarsson.

Föreningarna gör stor skillnad!

Anna vill även rikta sig till Gävleborgs idrottsföreningar:
– Vi ser nu att idrottsrörelsen återhämtat sig efter pandemin och kan nu säga att vi kommit ikapp, och jag tror att vi även kommer att få se ökad aktivitet kommande år. Det finns så mycket engagemang och vilja i den regionala idrotten. Här gör varje förening i Gävleborg stor skillnad, avslutar Anna Iwarsson.

Sidan publicerades: 11 april 2024