Nylund omvald ordförande vid RF-SISU Gävleborgs årsstämma

Årsstämman valde Thomas Nylund till styrelseordförande för RF-SISU Gävleborg. "Nu arbetar vi vidare mot 2025 för att stärka Gävleborgs alla fantastiska föreningar. Samverkan är det starkaste ledordet".

Sidan uppdaterades: 10 april 2024

Thomas Nylund var valberedningens förslag till ny ordförande för RF-SISU Gävleborg. Nu är det klubbat att det också blir så efter tisdagskvällens årsstämma.

– Jag vill tacka så mycket för förtroendet och ser fram emot att ta arbetet vidare. De ledamöter som utgör vår styrelse framåt har tillsammans en bred kompetens och ett gediget engagemang för föreningsliv och samverkan. Tillsammans har vi mycket goda förutsättningar i det kommande arbetet.

Starkt fokus på anläggningar

Thomas är i grunden civilingenjör och har verkat på olika ledande positioner i drygt 30 år, bland annat som förbundsdirektör för Gästrike Återvinnare och som vice ordförande i styrelsen för Högskolan i Gävle. Samhällsbyggnadsfrågor ligger honom varmt om hjärtat och han blev tilldelad Sveriges Stadsbyggares utmärkelse "Årets Stadsbyggare" 2022. Han har även ett starkt idrottsintresse med en bakgrund inom bland annat brottning och fotboll.

– Ett starkt fokus de kommande två åren kommer att vara anläggningsfrågorna, där vi idag har en bra och konstruktiv dialog med våra kommuner i distriktet. Vi kommer att titta på hur vi kan vara ett ännu bättre stöd i dessa frågor. Samverkan är det starkaste ledordet här. Nu arbetar vi vidare mot 2025 för att stärka Gävleborgs alla fantastiska föreningar!

De ledamöter stämman valde gick i linje med valberedningens förslag, 4 ledamöter på omval och 2 personer på nyval.

Framtidsspaning av RF:s ordförande

Årsstämman genomfördes som en hybrid med möjlighet till digitalt och fysiskt deltagande. 20 idrotter var representerade genom 25 ombud. Riksidrottsförbundets ordförande Anna Iwarsson var ordförande vid stämman och gav även en uppskattad framtidsspaning kring idrottsrörelsens möjligheter och utmaningar de kommande åren.

RF-SISU Gävleborgs stämma genomförs vartannat år. Ordförande och ledamöter är valda på två år.

Den nya styrelsen för RF-SISU Gävleborg 2024-2025

Sju personer vid RF-SISU Gävleborgs rollup.

Den nya styrelsen för RF-SISU Gävleborg (från vänster): Therese Florentin, Thomas Nylund (ordf), Jessica Zetterberg, Annica Rengman Bergh, Benjamin Potros, Bo Eriksson och Esbjörn Lindgren.

Ordförande:
Thomas Nylund, Gävle (omval)

Ledamöter:
Bo Eriksson, Sandviken (omval)
Therese Florentin, Årsunda (omval)
Esbjörn Lindgren, Söderhamn (omval)
Annica Rengman Bergh, Söderhamn (omval)
Benjamin Potros, Gävle (nyval)
Jessica Zetterberg, Gävle (nyval)

Suppleanter:
Lina Dalenius, Hudiksvall (nyval)
Ronney Olsson, Järvsö (nyval)

Valberedning:
Annika Lundqvist, Gävle ordförande (omval)
Carin Engblom, Lingbo (omval)
Martin Huld, Torsåker (nyval)
Bernt Norberg, Hudiksvall (nyval)

Röstningsförfarande vid årsstämma, bilden visar mötets ordförande och sekreterare.

Anna Iwarsson, ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna valdes till stämmoordförande och Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg valdes till sekreterare för stämman.

Två personer vid datorskärmar. De sköter tekniken vid årsstämman.

Tekniken vid hybridmötet sköttes av Robin Westlin och Linnéa Lundin Bernkert, RF-SISU Gävleborg.

Två trycksaker, verksamhetsberättelse och verksamhetsinriktning.
Ordförandeklubba

Sidan publicerades: 10 april 2024