Idrottsrörelsen utbildar framtidens ledare

Över 200 000 personer under 25 år deltog i folkbildning inom idrottsrörelsen under 2022. Av dessa var det 26 000 mellan 13-25 år som utvecklade sitt ledarskap. Fotbollsledaren Hassan Nour från Söderhamn är en av idrottsrörelsens unga ledare som syns i den nya kampanjen #görskillnad.

Sidan uppdaterades: 5 december 2023

– Ungdomar är engagerade och vill vara en del av något större, göra skillnad i en idrottsförening och i samhället. Det är mycket glädjande att se så många ta möjligheten att utvecklas och växa med stöd av idrottsrörelsens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna. Nu behöver vi låta alla unga som vill bidra till idrottsrörelsens fortsatta utveckling, säger Anna Iwarsson, tillförordnad ordförande SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet.

Kunskap och erfarenhet att ta med sig

Genom deltagande i lärgrupp, kurs och föreläsning via SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens studieförbund, ges möjligheter att växa som individ och få med sig kunskap och erfarenheter in i vuxenlivet.

RF-SISU Gävleborg, och övriga 18 RF-SISU-distrikt, har nära kontakt med idrottsföreningar och erbjuder många olika former av stöd och utbildningar med hjälp av folkbildningens verktyg. Norrala IF där Hassan Nour är engagerad är en av dessa föreningar.

Här kan du se en film om ungt ledarskap där Hassan är en av ledarna som berättar vad som är drivkraften i att vara ung ledare inom idrottsrörelsen:

Under 2022 deltog närmare 440 000 personer i utbildningar inom främst ledarskap, värdegrund, föreningslära eller styrelsearbete inom svensk idrott. 47 procent av alla deltagare var under 25 år vilket är unikt i folkbildningssammanhang.

Ett första viktigt steg

– I folkbildningsverksamheten når vi unga i hela landet och fördelningen mellan män och kvinnor är jämn. Mångfald och ungdomsdelaktighet får positiva effekter för idrottsföreningen. Vi behöver fortsätta inkludera ännu fler ungdomar för att fortsätta vara relevanta för morgondagens ledare inom idrottsrörelsen. Lärandet i en idrottsförening är ett första och viktigt steg in i arbets- och vuxenlivet, säger Anna Iwarsson.

Barn och unga som är aktiva i idrottsföreningar är en del av den viktiga föreningsdemokratin där inflytande och delaktighet inte begränsas till styrelserummen. Demokratisk skolning sker också i den vardagliga idrottsföreningens verksamhet genom att visa respekt för varandra och lyssna på argument och perspektiv. I kommittéer, utskott och valberedningar får många unga lära sig demokratins spelregler.

Hoppas påverka positivt

– Det som är roligt med att vara ledare är att man får träffa många olika sorters spelare med olika personligheter, säger Hassan Nour i filmen. Jag hoppas att jag påverkar dem på ett positivt sätt, då jag gör det här frivilligt, och vill träna dem eftersom de brinner för samma sak som jag gör, säger han.

Vill din förening stärka ungt ledarskap?

Vill din förening arbeta för att stärka unga ledare? Ta kontakt med din idrottskonsulent så får du stöd och råd i utvecklingen av verksamheten.

Sidan publicerades: 5 december 2023