Lärgrupper och träning får 65-plussarna att trivas

Deltagarna i Seniorklubben på Friskis& Svettis i Hudiksvall kommer tidigt och går sent. Lärgrupperna lockar och stämningen är på topp!
”Det blir en helhetsgrej, man fikar, tränar, pratar om hälsa, lyssnar på en föreläsning eller något annat – sedan stannar man kvar och umgås, bastar och pratar, berättar verksamhetsledare Sandra Sjöblom.

Sidan uppdaterades: 21 oktober 2023

– Vi drog i gång den här verksamheten för vi såg ett stort behov. Vi har länge haft träning anpassad för äldre, men vi kände att det behövdes en kategori aktiviteter som fångade den här målgruppen mer. Vi upplevde en stor efterfrågan och ville fånga dem på något sätt speciellt anpassat för dem, säger Sandra som har varit ledare inom Friskis&Svettis i 12 år, och verksamhetsledare sedan 1 år tillbaka.

Pratar om hälsa

– Med grundkonceptet ”Seniorklubben” från Friskis&Svettis kombinerat och med lärgruppsträffar i samverkan med RF-SISU så har vi hittat ett bra upplägg. Seniorgruppen tränar tillsammans och möts kring olika teman. Ibland har vi föreläsare utifrån och ibland har vi våra egna från föreningen som pratar om hälsa till exempel. En fysioterapeut har hjälpt oss att titta igenom program och träningsupplägg och anpassat på bästa sätt så att träningen ska passa många.

Sandra har också rekryterat flera ur målgruppen till att bli ledare och funktionärer, med tanken att de ska leda varandra.

Mycket mer än träning

– Förra terminen hade vi två pass i veckan med Seniorklubben, men nu har vi utökat till tre pass. Vi gjorde det för att man skulle ha större valfrihet, men det visade sig att då kommer deltagarna på alla tre passen, och det är ju jättekul! säger hon. Det är en stadig grupp på 40-50 seniorer, de flesta mellan 65 och 70, men vissa är upp emot 80 år. Deltagarna kommer ofta 45 minuter innan vi börjar och sitter och pratar – och sedan stannar de kvar och fikar och kanske bastar - det blir en helhetsgrej. Något att sysselsätta sig med.

– Vi försöker jobba så inom Friskis & svettis – att det är mycket mer än träning, det är ett samhällsansvar. För vissa kanske det är den enda sociala samvaron de har på en dag, menar Sandra.

Utmaningar för framtiden

– Vi har vissa från gruppen som fungerar som värdar, som hjälper till och stöttar. Flera vill engagera sig som funktionärer också. De kanske har stått i repan (receptionen reds. anm.) tidigare och tycker att det verkar spännande, och de kan ofta ställa upp på dagtid.

När vi kommer in på utmaningar så har Sandra några funderingar för framtiden.

– Det är en utmaning att få hit männen, säger Sandra. Vi har övervägande andel kvinnor i Seniorklubben. Några män är med, medan vissa andra stannar i gymmet i stället. Jag vet inte varför vi inte får vi hit männen. Det ska vi fundera mer på, säger hon. Vi har även svårt att nå de äldre med utländsk bakgrund. Vi planerar därför för att samverka med SFI för att få hjälp att så många som möjligt.

Kvinnor och män som tränar i en 65-plus-grupp.

Ger så goda effekter

– Det här ger så goda effekter, det är viktigt att röra på sig och få ett socialt sammanhang. Vi tänker att vi skulle kunna erbjuda plats för ännu fler som har nytta och behov. Vi vill alltid utvecklas.

– Den här gruppen är så trogna, tacksamma och glada. Bästa gruppen att ha. Det är så kul! säger Sandra glatt. När det är dags för Seniorklubben blir hela parkeringen full. Alla bubblar och pratar. De vill gärna att vi berättar om klubben utåt också. ”Säg vad kul vi har! Lägg ut bilder!” säger de.

Prova-på-dag för alla 65+

Den 22 november planerar Friskis och Svettis i Hudiksvall att bjuda in till en dag som är öppen för alla 65-plussare.
– Då ska vi visa upp vad vi erbjuder, ta in föreläsare som pratar om vad som händer i kroppen när vi blir äldre. Och så ska vi bjuda på fika, vilket är minst lika viktigt! påpekar Sandra.

Starta en lärgrupp i din förening!

Vill din förening veta mer om lärgrupper och få hjälp att planera för ett ökat gemensamt lärande? Ta kontakt med din idrottskonsulent. Det finns mängder av material, idéer och uppslag som du kan få som tips för att utvecklas och sätta idéer i rörelse i er verksamhet.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sidan publicerades: 21 oktober 2023