Max Berganders föreläsning – en kickstart för värdegrundsarbetet i Strömsbro IF Fotboll

Max Bergander är värdegrundsansvarig i AIK Fotboll – hans föreläsning väckte många tankar hos ledarna i Strömsbro IF Fotboll. Kvällen kretsade kring värdegrundsfrågor och ordförande för fotbollssektionen Svante Hultman Hedin hade samlat ett 20-tal ledare för att få en kickstart i föreningens kommande värdegrundsarbete.

Sidan uppdaterades: 13 oktober 2023

– Vi har beslutat att vi vill börja med värdegrundsfrågan i vår förening, berättar Svante Hultman Hedin som är ordförande i Strömsbro IF Fotboll. Den viktigaste grunden för en förening är att ha en värdegrund luta sig tillbaka på. Det här blev ett bra sätt att avsluta säsongen på tillsammans – att börja prata värdegrund och skapa energi kring de frågorna, säger han.

Vill ha ett gemensamt förhållningssätt

Som många andra föreningar beskriver Svante att man har värdegrundsdokument sedan tidigare, men att de inte implementerats fullt ut. Förankringsarbetet ser han som en viktig förutsättning för att lyckas få värdegrunden att inte bara vara fina ord på ett papper. Det var anledningen till att han ville intressera så många som möjligt att ta del av Max Berganders föredrag.

– Utmaningen ligger i att vi inom idrottsrörelsen många gånger arbetar fokuserat kring det egna laget och inte för föreningen i stort. Vi jobbar då på olika sätt och det finns risk att vi blir för styrda av det. Det vill ju inte vi. Vi vill ha ett gemensamt förhållningssätt. Om alla är med på tåget och skriver under på vissa grundvärderingar så oavsett hur vi lägger upp träningar är vi rotade i vår värdegrund.

Väckte tankar hos ledarna

– Det var roligt att se att Max väckte tankar hos många av ledarna. Några uttryckte att de fokuserat mest på idrottsutveckling, men fick upp ögonen för att faktiskt prata mer om den sociala utvecklingen och hur man kan skapa en trygg miljö i gruppen. De bitarna har alla inte tänkt lika mycket på.

– Det blir lätt att man i sin föreningsvardag pratar om praktiska frågor, tider, material, bättre planer. Men det här handlar ju om föreningsdemokrati och värderingar, menar Svante. Bara att lyfta frågan i sig har ett signalvärde. Vi visar att det här är viktigt för oss och att värdegrund är en central fråga.

Skapa trygga miljöer

– Rent praktiskt kommer vi nu att dra igång med Svenska Fotbollförbundets utvecklingsarbete ”Kvalitetsklubb”, och då blir nästa steg att ha föräldramöten kopplat till det. Där kommer värdegrundsfrågorna in. Vi kommer att starta en arbetsgrupp som ska ta fram en värdegrund utifrån den som finns idag.

– Förhoppningen är att värdegrundsarbetet ger kompetens till ledarna att skapa trygga miljöer. Det är det viktigaste för att få gruppen att lyckas. Det hörde vi Max prata mycket om. Vi har redan planer för arbetet framåt och får även bra stöd av Olof från RF-SISU i det arbetet, avslutar Svante.

Fullsatt föreläsningssal med pågående föreläsning.

Ett 90-tal deltagare fyllde föreläsningssalen när Max Bergander kom till Gävle för att prata värdegrundsfrågor.

Om Max Bergander

Max Bergander är fd fotbollsspelare på hög nivå och värdegrundsansvarig i AIK Fotboll. Han föreläser runt om i Sverige och utomlands om just ovan med en personlig touch av egenupplevda händelser som format hans syn på varför dessa frågor är av stor vikt att arbeta aktivt med på alla platser där vi jobbar tillsammans.

Max är även känd från Instagramkontot @idrottsforaldern, där han på ett humoristiskt provocerande sätt tar upp teman som ”talangutveckling” och ”allas rätt att delta”.

Vill din förening arbeta med värdegrundsfrågor?

Kontakta din idrottskonsulent för att få stöd och råd i utvecklingsarbetet.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sidan publicerades: 13 oktober 2023