Ny metod för föreningen – bemöt och inkludera med NPF-anpassning som modell

Genom att göra verksamheten i er förening tydligare, mer konsekvent och förutsägbar så underlättar ni för barn med NPF-diagnoser som exempelvis Adhd och autism att delta på träningen. Dessutom får ni en verksamhet som är bättre för alla. Så fungerar metoden som RF-SISU Gävleborg utvecklat tillsammans med NPF-folkbildaren Måns Lööf.

Sidan uppdaterades: 18 september 2023

Under den konferens som RF-SISU Gävleborg anordnade tillsammans med Parasport Gävleborg och Gävleborgs Innebandyförbund i veckan som gick, lanserades en ny metod för föreningar som vill bli ännu bättre på att bemöta barn och unga och kunna "läsa av" vad som händer i träningsgruppen. Metoden "Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell" är utvecklad i föreningsmiljö av RF-SISU Gävleborg i samverkan med Måns Lööf (bilden ovan). Måns är sjuksköterska, idrottsledare och folkbildare inom NPF-området.*
* Beteckningen NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Bra för barn med NPF – bättre för alla!

Metoden handlar om att anpassa verksamheten till den målgrupp som har det kanske allra största behovet av tydlighet, struktur och förutsägbarhet, nämligen barn och unga med NPF-diagnoser (exempelvis ADHD, ADD eller autism). Genom att ha NPF-anpassning som modell får föreningen en bättre verksamhet för alla.

Med metoden får föreningen möjlighet att arbeta väldigt grundläggande för att skapa ett väl förankrat förhållningssätt och ledarskap, där alla från styrelsen och ledarna till de aktiva och även deras föräldrar involveras.

Stärk det goda beteendet

I processen tar man som förening bland annat fram checklistor för hur rutinerna inför, under och efter ett träningstillfälle ska se ut. Hur stärker vi goda beteenden och undviker konflikter under träningarna? Hur följer vi tillsammans upp hur det går och stöttar varandra i arbetet? Syftet är att främja en tryggare, mer förutsägbar och hanterbar verksamhet där alla är välkomna.

Ett modernt ledarskap

– Jag vill lyfta fram att det här en metod som passar bra för i stort sett alla barn och unga, säger Måns Lööf. Det handlar helt enkelt om ett modernt ledarskap – och att man i arbetet liksom får NPF-anpassning på köpet, så att man som förening kan inkludera även den målgruppen i sin verksamhet, säger han.

– När vi möter föreningar så har vi sett att man är väldigt intresserad av de här frågorna, säger Emma Håkansson, en av RF-SISU Gävleborgs idrottskonsulenter som varit med och utarbetat metoden. När föreningsledare varit på en föreläsning med Måns Lööf så är de ofta väldigt entusiastiska och vill ta med tänket hem till föreningen. Det är inte alltid så lätt att överföra det man hört och få det att funka i praktiken. Det är just därför som vi har tagit fram den här metoden. Föreningen får hjälp av en processledare att steg för steg förankra och anpassa arbetet till sina egna förutsättningar och sin egen idrott. När vi är klara har de en kunskapsbank och checklistor att arbeta efter. Det är även toppen för nya ledare som kommer in i föreningen.

Föreningar har varit med och format metoden

– Det kanske allra bästa är att vi utarbetat metoden tillsammans med föreningarna, säger Emma. Vi har haft ett antal pilotföreningar som har fått testa de olika stegen och gett feedback på material och tillvägagångssätt. Vi känner att vi på så sätt landat bra i hur metoden ska genomföras. Den är enkel och avskalad, går i tydliga etapper och tar inte jättemycket tid att få till, säger hon.

Svarat upp mot ett behov

– Vi har samverkat med Måns Lööf i mer än tio år och hans kunskap har gett viktig kraft åt föreningslivet, inte bara i distriktet utan över hela landet, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg. Med den här metoden har vi svarat upp mot ett behov som vi har sett i föreningslivet. Det handlar om att skapa hållbar förändring när det gäller inkluderingsfrågor och att ge stöd till ledare i situationer där det kanske behövs som allra mest. Att föreningen får hjälp med processledning från idrottskonsulenten tror jag också är en framgångsnyckel. Vi vet hur ideella ledare kämpar med att få både tiden och orken att räcka till och just därför tror jag att det här arbetssättet är det mest effektiva, säger hon. Jag vill också tacka de föreningar som har hjälpt till att forma metoden under pilotarbetet. Ni har varit ett viktigt stöd för att vi ska komma närmare vårt mål – idrott för alla!

Läs mer om metoden ”Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell”

Vill du veta mer om metoden och hur den skulle kunna implementeras i din förening? Hör av dig till din idrottskonsulent så får du hjälp och stöd i arbetet!

Pärmar och häften med titeln "Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell".

Under processen arbetar föreningen fram sina egna checklistor för vad som ska gälla i samband med träningar, vid konfliktsituationer etc. Till hjälp finns olika modeller och frågeverktyg.

Sidan publicerades: 18 september 2023