Rörelsesatsning i skolan aktiverar på nya sätt

Fäktningslektion och föräldradag med drag – det är två exempel på rörelsefrämjande aktiviteter som genomförts inom ramen för Rörelsesatsning i skolan.

Sidan uppdaterades: 12 april 2023

På Lilla Sätraskolan i Gävle arrangerade RF-SISU Gävleborg, tillsammans med Gävle Fäktförening, en prova-på-aktivitet där samtliga mellanstadieklasser fick testa fäktning på idrottslektionerna under två dagar.

Förening inspirerar på Lilla Sätraskolan

Jens och Björn från fäktföreningen berättade om sportens ursprung och historia, lärde eleverna fäktningens och grundläggande rörelsemönster. Eleverna fick börja med att lära sig hur man rör sig framåt och bakåt på ett korrekt sätt, vad rörelserna heter samt hur man utför utfall mot sin motståndare. Efter det fick eleverna prova på att fäktas mot varandra efter sportens regler.

Barn i en gymnastiksal som provar på fäktning under ledning av en vuxen.

Både tränare, elever och idrottslärare var nöjda med samverkan (även våra egna medarbetare Jonathan och Jonna-Li från Rörelsesatsningen som fick prova på fäktning för första gången). Gävle Fäktförening blev inbjudna av skolan att delta vid fler tillfällen i framtiden.

Föräldrar involveras på Bergby Centralskola

Lärare som arbetar med Rörelsesatsningen på Bergby Centralskola bjöd in föräldrar till barnen i årskurs 1 för att delta i en idrottslektion och i olika rastaktiviteter som skolan arrangerade. Från RF-SISU Gävleborg så bidrog vi med en kort föreläsning om rörelseglädje och vikten av fysisk aktivitet.

Idrottslektionen började med gemensam uppvärmningslek som föräldrarna gick in för med liv och lust, de var nästan mer taggade än barnen! Läraren hade sedan förberett stationer med betoning på utveckling av de motoriska förmågorna – bland annat hinderbana, klättring och hopp från ribbstolar, en sprintstation och kasta/fånga bollar i en kon.

Föräldrar och barn gör en övning där de har dragkamp med ett rep i en gymnastiksal.

Efter idrottslektionen berättade RF-SISU:s samordnare Jonathan och Stina och vår idrottskonsulent Eva lite övergripande om Rörelsesatsningen och om statistiken som visar att barn tyvärr inte rör på sig tillräckligt idag och om vikten av att öka mängden fysisk aktivitet i vardagen. Föräldrar och barn fick sedan diskutera olika frågor, bland annat hur mycket man rör på sig dagligen, hur mycket man sitter still, hur man kan öka mängden fysisk aktivitet och vilka möjligheter till idrott som finns i närområdet.

Syftet var att höja medvetenheten kring vilka rörelsevanor man har, och tillsammans reflektera över om det finns något man kan förändra.

Alla uppmuntras att delta

Skolan visade hur de arbetar med rörelse på rasterna. Flertalet rörelseaktiviteter förbereds och barnen får välja fritt vad de vill delta i. Alla uppmuntras att delta i någon av aktiviteterna och nästan samtliga ägnar sig åt något av det som finns. En populär aktivitet är ”Kasta groda i hink” där man från olika avstånd ska kasta en leksaksgroda i en hink. När man träffat får man backa ett steg för att öka avståndet och utmana sig själv på olika nivåer.

En annan aktivitet som lockade många barn och vuxna var tipspromenaden runt det skogsparti som finns på skolgården. Påskhelgen till ära handlade frågorna såklart om påsken. Förmiddagen avslutas med gemensam lunch i matsalen, vilket kändes välbehövligt för både de vuxna och barnen efter en så pass aktiv förmiddag.

Länk till mer info om Rörelsesatsning i skolan

Sidan publicerades: 12 april 2023