Grundutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare är en utbildning som kommer ge dig en bra grund att stå på och flera konkreta tips och verktyg för att utveckla och stärka såväl dina utövare som dig själv.

Sidan uppdaterades: 16 april 2024

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna.

Vi har en åldersgräns på 14 år på utbildningen och deltagare mellan 14-16 år bör delta med en vuxen från samma förening. Finns inte den möjligheten så bör föreningen erbjuda stöd genom hela utbildningen för att deltagaren ska ges den bästa förutsättningen.

Innehåll
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare.
Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade, sugna på att lära sig och växa som människor och idrottare.

Under utbildningen får du även veta mera om vikten av en bred rörelserepertoar och träningsplanering.
Vi vill att du som tränare ska kunna skapa en miljö där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.
Utbildningen ger ett stöd, så att du kan känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar.

Utbildningen omfattar ca 25 lektionstimmar á 45 minuter/lektion och sker i ett varierat lärande via både webben och fysiska träffar.

Fördelning av lektionstimmarna är: ca 2 timmar intro, ca 12 lektioner som egenstudier via webben, ca 6 lektioner där du träffar andra som går utbildningen, samt ca 3 lektioner hemma i din förening.

2024-09-10 18.00 - 20.00 (intro)
2024-09-11 - 2024-09.30 (Egna studier)
2024-10-06 09.00 - 16.00 (Utbildningsdag fysiskt på First Hotel Stat, Söderhamn)
2024-10-07 - 2024-11-03 (Hemuppgift)

Utbildningen inleds med en digital introträff á 2 timmar. I övrigt varvas kursen med hemstudier och en fysisk dagsträff.

Sista anmälningsdag 10 aug 2024.

 

Plats:

Digitalt intro samt fysisk dag i Söderhamn

Datum:

tisdag 10 september 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Anmälan:

Senast lördag 10 augusti 2024

Sidan publicerades: 16 april 2024