Samverkan rörelsesatsningen och idrottsförening

Sidan uppdaterades: 13 maj 2024

Att genomföra idrottsaktiviteter med skolans elever, ger er idrottsförening chansen att visa upp verksamheten, samt möjligheten att rekrytera nya medlemmar. En viktig del är att idrottsaktiviteterna i skolan baseras på rörelseglädje, så att eleverna känner att de vill, kan och vågar vara med.

I dialog med skolan bestämmer ni i vilken form och omfattning ni samarbetar. Exempel kan vara afterschool (efter skoldagens slut), rastaktiviteter, morgonpass, friluftsdagar etc.

RF-SISU Dalarna erbjuder:

  • En kontakt med skolans rörelseteam.
  • Föreningsstöd i form av 150 kronor/ledare/idrottspass (ca 45 min-1 timme). Maxbelopp 10 000 kr/termin, enskilda bedömningar kan förekomma. För skol-IF gäller externa idrottspass - ej pass på egna skolan.
  • Introduktionsutbildning för tränare (om ni har ledare som saknar utbildning).

Föreningens åtagande:

  • Att utse kontaktperson i idrottsföreningen som sköter planering av tider/upplägg med skolan.
  • Att ansvara för att ledare som saknar utbildning/erfarenhet genomgår Introduktionsutbildning för tränare.
  • Att ledare visar utdrag från belastningsregistret till idrottsföreningen.
  • Återrapportering och faktureringsunderlag till RF-SISU Dalarna, måste vara inne senast 31 augusti för vårterminen och 31 januari för höstterminen.

Om ni vill samverka med skolan, kontakta Linnea Bruhn administratör för Rörelsesatsning i skolan via linnea.bruhn@rfsisu.se

Informationen som PDF-fil Pdf, 1 MB.

Redovisning av aktiviteter PDF-fil Pdf, 415 kB.

Sidan publicerades: 2 april 2024