Årskurs F-6

Sidan uppdaterades: 13 maj 2024

RF-SISU Dalarnas Rörelsesatsning i skolan startade 2018 som ett regeringsuppdrag. Bakgrunden är att alltför många barn sitter stilla. Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna, når den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Alla skolor i Dalarna erbjuds kostnadsfritt att medverka i satsningen, och antal deltagande skolor i årskurserna F-6 har ökat stadigt från år till år.

Forskning visar att barn som rör på sig koncentrerar sig bättre, får bättre arbetsminne och lär sig bättre. Dessutom ökar de sin rörelsekompetens, ökar sitt självförtroende och motivation. Vidare förbättrar rörelse både fysisk och psykisk hälsa.

Rörelserik skola – En dag i rörelse

RF-SISU Dalarna inspirerar skolorna till att ge barnen möjlighet till rörelse under hela skoldagen. Ett smörgåsbord där skolorna kan välja att utveckla delar såsom: rastaktiviteter med rörelse, rörelsepauser och klassrumsaktiviteter, rörelsetema på fritids, aktiviteter med skol-IF, morgonpass, aktiv transport och samarbete med idrottsföreningar.

Genom att skolan erbjuder rörelseaktiviteter under hela skoldagen ökar barnets chans att komma upp i den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

RF-SISU Dalarna erbjuder skolorna i årskurs F-6

Alla skolor som deltar i satsningen har en rörelsekonsulent från RF-SISU Dalarna som stödjer skolan i sitt utvecklingsarbete. RF-SISU Dalarna erbjuder följande stöd:

 • Processtöd för att ta fram handlingsplan för ökad rörelse.
 • Utbildningar till pedagoger
 • Nätverksträffar och föreläsningar
 • Idéer för att komma i gång med rörelserika aktiviteter
 • Inspiration och utbildning till elevledda aktiviteter
 • En pärm med rörelselekar
 • En rörelsemapp med rörelsepauser och klassrumsaktiviteter
 • Ett material för att skapa en bra struktur på rasten
 • Information om vikten av rörelse till föräldrar och barn
 • Utlåning av schabloner för skolgårdsmålning
 • Beachflagga
 • Facebookgrupp för att enkelt nätverka med andra skolor

Effekter av rastaktiviteter

Se filmen nedan från medverkande skolor. Den beskriver de positiva effekterna av organiserade rastaktiviteter och rörelsepauser.

Samverkan rörelsesatsningen och idrottsföreningar

Rörelsesatsning i skolan ska bidra till att skola och idrottsföreningar samverkar, för att erbjuda barnen möjlighet att prova olika idrotter och aktiviteter. Det ökar chanserna till att barnen fortsätter att idrotta i en idrottsförening. Idrottsföreningen får en bra plattform att visa upp sig, samt möjlighet att rekrytera nya medlemmar. Samverkan kan ske på olika sätt, exempelvis vid friluftsdagar, temadagar, på raster eller i skol-IF.

Idrottsföreningar som samverkar med skolan kan få ett föreningsstöd från RF-SISU Dalarna. Vill du veta mer om samverkan och föreningsstödet klicka på denna länk.

Idrottens Dag

Det europeiska initiativet och Riksidrottsförbundets stora nationella satsning Idrottens Dag, syftar till att få människor i rörelse. Genom att prova olika aktiviteter och komma i kontakt med lokala idrottsföreningar, hoppas vi kunna bidra till ett ökat engagemang inom idrotten.

Idrottens Dag genomförs på skolor i hela Dalarnas Län. Mer information om Idrottens Dag.

Sidan publicerades: 31 oktober 2022

Stöd och material

Rörelsesatsning material

Rörelsesatsning i skolan - länk till webbplats som riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Med syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

Inspiration till rörelse och idrott

Rörelsesatsning material

På den här sidan samlar RF material från olika idrottsförbund för att inspirera skolor och föreningar att skapa mer rörelseglädje!

Samverkan rörelsesatsningen och idrottsföreningar

Rörelsesatsning material

Idrottsföreningar som samverkar med skolan kan få ett föreningsstöd från RF-SISU Dalarna.

Idrottens Dag

Rörelsesatsning material

Syftet är att få barn- och unga i rörelse. Genom att prova olika aktiviteter och komma i kontakt med lokala idrottsföreningar, hoppas vi kunna bidra till ett ökat engagemang inom idrotten.