Årskurs 7-9

Sidan uppdaterades: 14 maj 2024

RF-SISU Dalarna var först i landet att erbjuda skolor för årskurs 7–9 att medverka i Rörelsesatsning i skolan. Satsningen genomförs på uppdrag av Region Dalarna.

Alla skolor i Dalarna erbjuds kostnadsfritt att medverka i satsningen, och antal deltagande

Bakgrunden är att alltför många ungdomar sitter stilla och vi riskerar att få kostnader inom sjukvården som vi får svårt att klara av att bära. Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna, når den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Följeforskning

Forskningen visar att ungdomar som rör på sig koncentrerar sig bättre, får bättre arbetsminne och lär sig bättre. Dessutom ökar de sin rörelsekompetens, ökar sitt självförtroende och motivation. Vidare förbättrar rörelse både fysiskt och psykiskt mående.

Se filmen där professor Michail Tonkonogi berättar om de positiva effekterna av Rörelsesatsning i skolan.

Rörelserik skola – En dag i rörelse

RF-SISU Dalarna inspirerar skolorna till att ge ungdomarna möjlighet till rörelse under hela skoldagen. Ett smörgåsbord där skolorna kan välja att utveckla delar såsom: rastaktiviteter med rörelse, rörelsepauser och klassrumsaktiviteter, aktiviteter med skol-IF, morgonpass, aktiv transport och samarbete med idrottsföreningar.

Genom att skolan erbjuder rörelseaktiviteter under hela skoldagen ökar barnets chans att komma upp i den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

RF-SISU Dalarna erbjuder skolorna i årskurs 7-9

Alla skolor som deltar i satsningen har en rörelsekonsulent från RF-SISU Dalarna som stödjer skolan i sitt utvecklingsarbete. RF-SISU Dalarna erbjuder följande stöd:

  • Processtöd att ta fram handlingsplan för ökad rörelse i samband med skoldagen
  • Utbildningar till pedagoger
  • Idéer för att komma i gång med rörelserika aktiviteter
  • Inspiration och utbildning för elevledda aktiviteter
  • Nätverksträffar och föreläsningar
  • En idébank med rörelseaktiviteter
  • En rörelsemapp med rörelsepauser och rörelsekortlek
  • Utlåning av schabloner för skolgårdsmålning
  • Beachflagga
  • Facebookgrupp för att enkelt nätverka med andra skolor

Samverkan rörelsesatsningen och idrottsföreningar

En del i satsningen är att erbjuda ungdomarna möjlighet att prova på olika idrotter och

Rörelsesatsning i skolan ska bidra till att skola och idrottsföreningar samverkar, för att erbjuda ungdomar möjlighet att prova olika idrotter och aktiviteter. Det ökar chanserna till att ungdomarna fortsätter att idrotta i en idrottsförening. Idrottsföreningen får en bra plattform att visa upp sig, samt möjlighet att rekrytera nya medlemmar. Samverkan kan ske på olika sätt, exempelvis vid friluftsdagar, temadagar, på raster eller i skol-IF.

Idrottsföreningar som samverkar med skolan kan få ett föreningsstöd från RF-SISU Dalarna.

Vill du veta mer om samverkan och föreningsstödet klicka på denna länk.

Sidan publicerades: 31 oktober 2022

Stöd och material

Rörelsesatsning material

Rörelsesatsning i skolan - länk till webbplats som riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Med syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

Inspiration till rörelse och idrott

Rörelsesatsning material

På den här sidan samlar RF material från olika idrottsförbund för att inspirera skolor och föreningar att skapa mer rörelseglädje!

Samverkan rörelsesatsningen och idrottsföreningar

Rörelsesatsning material

Idrottsföreningar som samverkar med skolan kan få ett föreningsstöd från RF-SISU Dalarna.

Idrottens Dag

Rörelsesatsning material

Syftet är att få barn- och unga i rörelse. Genom att prova olika aktiviteter och komma i kontakt med lokala idrottsföreningar, hoppas vi kunna bidra till ett ökat engagemang inom idrotten.