Samsyn Dalarna

Sidan uppdaterades: 1 december 2022

Visionen för Samsyn är - Vårt bästa för barnens bästa
Våra ledord är samverkan - kommunikation – uppföljning

Barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Idrotten ska ha barnen och ungdomarna i centrum och de ska inte tvingas välja idrott. Därför har vi startat Samsyn, för att i möjligaste mån försöka undvika krockar mellan barn och ungdomars idrottsaktiviteter.

Barn som får möjlighet att testa och delta i flera idrotter får en ökad rörelseförståelse och bättre hälsa genom minskad skaderisk, säger forskningen. Barn som har roligt, mår bra och känner att de utvecklas, vill, kan och vågar, fortsätter att idrotta.

Under våren 2017 startades ett samarbete mellan de stora lagidrotter i Dalarna. Specialidrottsdistriktsförbunden inom bandy, fotboll, handboll, innebandy och ishockey beslutade sig för gemensamma riktlinjer för barnidrott. Arbetsgruppen träffas två gånger per år för att planera. Med syfte att underlätta för barn och ungdomar att kunna delta i flera idrotter. En utvecklingsresa som går i linje med Riksidrottsförbundet strategi 2025. En ny syn på träning och tävling. Nästa mål är också att få fler idrotter med i samarbetet.

Samsyn formulär

Detta formulär är till för dig som har upplevt en situation som du tycker strider mot riktlinjerna i Samsyn. Det kan gälla att Samsyn inte efterföljs av ett specialidrottsdistriktsförbund, en idrottsförening eller en enskild ledare.

Till formuläret


Samsyn SDF

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

Tips

PG Fahlström föreläsare

Föreläsning med PG Fahlström - Peptalk om talangutveckling och folkhälsa

Samsyn arbetsdokument

Samsyn arbetsdokument